*
BARQUERO (1970)Đạo diễn: Gordon Douglas.Diễn viên: Lee Van Cleef, Warren Oates, Forrest Tucker.

Bạn đang xem: Họ gọi tôi là trinity

*
BULLETS FOR A BADMAN (1964)Đạo diễn: R.G. Springsteen.Diễn viên: Audie Murphy.
*
CATTLE EMPIRE (1958)Đạo diễn: Charles Marquis Warren.Diễn viên: Joel McCrea, Gloria Talbott.
*
CONTINUAVANO A CHIAMARLO TRINITÀ / TRINITY IS STILL MY NAME (1971)Đạo diễn: Enzo Barboni.Diễn viên: Terence Hill, Bud Spencer.
*
FROM HELL khổng lồ TEXAS (1958)Đạo diễn: Henry Hathaway.Diễn viên: Don Murray, Diane Varsi, Chill Wills, Dennis Hopper.
*
HIGH PLAINS DRIFTER (1973)Đạo diễn: Clint Eastwood.Diễn viên: Clint Eastwood.
*
IL MIO NOME È NESSUNO / MY NAME IS NOBODY (1973)Đạo diễn: Tonino Valerii.Diễn viên: Terence Hill, Henry Fonda.
*
LO CHIAMAVANO TRINITÀ / THEY gọi ME TRINITY (1970)Đạo diễn: Enzo Barboni.Diễn viên: Terence Hill, Bud Spencer.Tôi đã được coi như phim này sống rạp xi-nê Rex.
*
PALE RIDER (1985)Đạo diễn: Clint Eastwood.Diễn viên: Clint Eastwood.
*
RIO LOBO (1970)Đạo diễn: Howard Hawks.Diễn viên: John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O"Neill, Jack Elam.
*
SIERRA BARON (1958)Đạo diễn: James B. Clark.Diễn viên: Brian Keith, Rick Jason, Rita Gam
*
TEMPO DI MASSACRO / MASSACRE TIME (1966)Đạo diễn: Lucio Fulci.Diễn viên: Franco Nero, George Hilton.
*
THE BEGUILED (1971)Đạo diễn: Don Siegel.Diễn viên: Clint Eastwood, Geraldine Page
*
THE FIEND WHO WALKED THE WEST (1958)Đạo diễn: Gordon Douglas.Diễn viên: Robert Evans, Hugh O"Brian, Linda Cristal.

Xem thêm: Cách Sản Xuất Ma Túy Đá Làm Từ Cái Gì? Công Thức Làm Ma Túy Đá Làm Từ Cái Gì

*
THE GLORY GUYS (1965)Đạo diễn: Arnold Laven.Diễn viên: Tom Tryon, Harve Presnell, Senta Berger, James Caan, Andrew Duggan, Slim Pickens.
*
THE HALLELUJAH TRAIL (1965)Đạo diễn: John Sturges.Diễn viên: Burt Lancaster, Lee Remick, Jim Hutton, Pamela Tiffin, Donald Pleasence, Brian Keith, Martin Landau.
*
THE LONG RIDERS (1980)Đạo diễn: Walter Hill.Diễn viên: James Keach, Stacy Keach, David Carradine, Keith Carradine, Robert Carradine, Dennis Quaid, Randy Quaid, Christopher Guest, Nicholas Guest.
*
THE OUTLAW JOSEY WALES (1976)Đạo diễn: Clint Eastwood.Diễn viên: Clint Eastwood, Sondra Locke.
*
THE RARE BREED (1966) Đạo diễn: Andrew V. McLaglen.Diễn viên: James Stewart, Maureen O"Hara, Brian Keith.
*
THE SHERIFF OF FRACTURED JAW (1958)Đạo diễn: Raoul Walsh.Diễn viên: Kenneth More, Jayne Mansfield.
*
THE TRAIN ROBBERS (1973)Đạo diễn: Burt Kennedy.Diễn viên: John Wayne, Ann-Margret, Rod Taylor.
*
UNFORGIVEN (1992)Đạo diễn: Clint Eastwood.Diễn viên: Clint Eastwood, ren Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, .
*
VILLA!! (1958)Đạo diễn: James B. Clark.Diễn viên: Brian Keith, Cesar Romero.
*
VIVA MARIA! (1965)Đạo diễn: Louis Malle.Diễn viên: Brigitte Bardot, Jeanne Moreau, George Hamilton.
*
VIVA ZAPATA! (1952)Đạo diễn: Elia Kazan.Diễn viên: Marlon Brando, Jean Peters, Anthony Quinn.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *