Hướng dẫn giải bài bác tập tiếng Anh lớp 11 Unit 11: Speaking (trang 127-128) ngắn gọn, chi tiết giúp học sinh dễ dãi soạn giờ Anh 11.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 11 speaking


Tiếng Anh 11 Unit 11: Speaking (trang 127-128)

Task 1. (Trang 127 tiếng Anh lớp 11): The following statements danh mục some advantages & disadvantages of various sources of energy. Read and tick () the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partners. (Các câu sau đây liệt kê một số lợi rứa và có hại của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và khắc ghi () vào ô phù hợp A (đối với đa số lợi thế) hoặc D (đối với hầu như khó khăn), tiếp nối so sánh hiệu quả với bạn.)

*

Đáp án:

1. D

2. D

3. D

4. A

5. D

6. A

7. D

Hướng dẫn dịch:

1. Xăng hóa thạch sẽ cạn kiệt trong một khoảng thời hạn khá ngắn.

2. Địa nhiệt chỉ gồm sẵn ở một vài khu vực trên thế giới.

3. Ví như gió không thổi, không có năng lượng gió.

4. Tích điện nước cung ứng điện mà không khiến ô nhiễm.

5. Lò phản ứng hạt nhân thải ra tia bức xạ nguy hại cho môi trường.

6. Năng lượng mặt trời không các dồi dào cùng vô tận nhiều hơn sạch và an toàn.

7. Xây đập thủy điện khôn xiết tốn kém.

Task 2. (Trang 128 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Work in pairs.Talk with your friend about the advantages & disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1. (Làm câu hỏi theo cặp. Nói với bạn bè về những điểm mạnh và vô ích của việc thực hiện mỗi nguồn năng lượng thay thế áp dụng những lưu ý từ bài 1.)

.Example:A: I think/believe that wind nguồn can be an alternative source of energy.B: Why do you think/believe so?A: Because our major sources of energy are running out while the wind is abundant and unlimited.B: I know it is also clean và safe to lớn the environment. However, it is not available when there is no wind.

Useful language:

enormous, plentiful, available dangerous

clean & safe expensive

unlimited, renewable polluted

convenient limited, non-renewable

cheap, simple devices/ technology harmful

exhausted

Hướng dẫn dịch:

A: Tôi nghĩ/tin rằng tích điện gió rất có thể là một nguồn tích điện thay thế.

Xem thêm: Dung Lượng Pin Ip6 Plus Bao Nhiêu Mah? Có Giống Với 6 Plus Không?

B: tại sao bạn lại nghĩ/tin như vậy?

A: cũng chính vì nguồn năng lượng chính của chúng ta đang dần cạn kiệt trong khi gió thì có rất nhiều và vô tận.

B: Tôi hiểu được nó cũng không bẩn và bình an với môi trường. Mặc dù nhiên, nó sẽ không có nếu trời không tồn tại gió.

Các từ hoàn toàn có thể dùng:

khổng lồ, nhiều, sẵn gồm nguy hiểm

sạch và an ninh đắt đỏ

vô hạn, rất có thể tái tạo nên ô nhiễm

tiện lợi tất cả hạn, quan trọng tái tạo

rẻ, thiết bị/công nghệ đơn giản có hại

cạn kiệt

Gợi ý:

A: I thinksolar energycan be an alternative source of energy.

B: Why bởi you think so?

A: Because our major sources of energy are running out whilethe sunis plentiful and unlimited.

B: I know it is alsocleanandsafeto the environment. However, it isnot available when it is not sunny.

Hướng dẫn dịch:

A: bản thân nghĩ tích điện mặt trời hoàn toàn có thể là một nguồn năng lượng thay thế.

B: Sao bạn nghĩ vậy?

A: chính vì các nguồn năng lượng chính đang hết sạch trong lúc mặt trời luôn luôn dồi dào với vô tận.

B: mình biết nó cũng sạch và bình yên với môi trường. Tuy nhiên, nó sẽ không sẵn gồm nếu trời không có nắng.

Task 3. (Trang 128 tiếng Anh lớp 11): Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2. (Làm vấn đề theo nhóm. Thổ lộ niềm tin của người sử dụng vào việc thực hiện nguồn tích điện thay rứa ngày càng tăng trong tương lai, bằng phương pháp sử dụng các ý từ bài 2.)

Gợi ý:

In my opinion, using alternative sources is the necessary way to lớn solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. Alternative sources such as solar energy, water power, or wind power, are clean và safe khổng lồ us. Besides that, they are unlimited và can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use alternative sources besides the major sources of energy. Science và technology have developed so fast these days. There are more windmills, dams are built, more solar panels are phối on the roofs of houses to lớn create energy. I think, in the future, alternative sources will officially become our major sources of energy.

Hướng dẫn dịch:

Theo tôi, bài toán sử dụng những nguồn thay thế sửa chữa là cách quan trọng để giải quyết sự cạn kiệt nhanh chóng của những nguồn năng lượng chính của bọn chúng ta. Những nguồn thay thế như năng lượng mặt trời, năng lượng nước hay năng lượng gió ... Thì thật sạch và bình an với chúng ta. Bên cạnh đó chúng là vô tận và hoàn toàn có thể tái tạo. Hiện tại nay, có một trong những nước cải tiến và phát triển sử dụng những nguồn năng lượng thay thế ở kề bên các nguồn năng lượng chính. Công nghệ và technology phát triển cực kỳ nhanh thời gian gần đây. Có nhiều cối xay gió, đập thủy năng lượng điện được xây dựng, thêm nhiều tấm pin mặt trời được đặt trên mái nhà để sinh sản ra năng lượng hơn. Tôi cho là trong tương lai, những nguồn năng lượng thay núm sẽ xác nhận trở thành các nguồn năng lượng chính của bọn chúng ta.

Reading (trang 124-125-126-127): Work in pairs. Answer the following questions. (Làm vấn đề theo cặp. Vấn đáp các câu hỏi sau.)...

Listening (trang 128-129-130): Work in pairs.List some of the things you use energy for in your house...

Writing (trang 130): Study the chart about energy consumption in Highland in 2000 & fill in the gaps with the information from the chart...

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *