Tướng Số Tử Vi-Tứ TrụXem Tử ViXem Tứ TrụCho con Yêu xem NgàyXem Tuổi-Xem BóiXem TuổiXem BóiThần số học Bói tênGieo QuẻPhong ThủyBạn sẽ xem: tử vi chùa khánh anh 2020×Thông Báo chuyên mục Mới!Kính thưa Qúy Vị,Chuyên mục Thái Ất phong thủy năm Tân Sửu 2021 vày Vương Dung Cơ luận giải với Mục coi sơ lược tử vi năm Tân Sửu 2021 vì chùa Khánh Anh soạn đã được chúng tôi phát hành tại phong thủy năm Tân Sửu 2021.Xin mời quý khách tham khảo.

Xin trận trọng cảm ơn!

twitawardsrd.com.net

*

coi SAO HẠN, TAM TAI, KIM LÂU, HOANG ỐC NĂM TÂN SỬU 2021

TỬ VI CHÙA KHÁNH ANH NĂM TÂN SỬU 2021

TUỔINam mạngNữ Mạng
Bính Tý 26 tuổiBính Tý - nam mạng - Tân Sửu 2021Bính Tý -Nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Tý 38 tuổiGiáp Tý - nam mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tý - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tý 50 tuổiNhâm Tý - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tý - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tý 62 tuổiCanh Tý - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Canh Tý - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
SửuĐinh Sửu 25 tuổiĐinh Sửu - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021 Đinh Sửu- phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Sửu 37 tuổiẤt Sửu - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Ất Sửu - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Sửu 49 tuổiQuý Sửu - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Quý Sửu - phụ nữ Mạng- Tân Sửu 2021
Tân Sửu 61 tuổiTân Sửu - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Tân Sửu - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
DầnMậu dần dần 24 tuổiMậu dần dần - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Mậu dần - phái nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính dần 36 tuổiBính dần dần - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Bính dần dần - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp dần dần 48 tuổiGiáp dần - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp dần - thiếu phụ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm dần dần 60 tuổiNhâm dần - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm dần dần - nữ Mạng - Tân Sửu 2021
MẹoĐinh Mẹo 35 tuổiĐinh Mẹo - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Đinh Mẹo - người vợ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Mẹo 47 tuổiẤt Mẹo - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Ất Mẹo - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Mẹo 59 tuổiQuý Mẹo- nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Quý Mẹo - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Mẹo 23 tuổiKỷ Mẹo - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Mẹo - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
ThìnCanh Thìn 22 tuổi Canh Thìn - phái nam mạng - Tân Sửu 2021 Canh Thìn - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thìn 34 tuổiMậu Thìn - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thìn - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thìn 46 tuổiBính Thìn - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Bính Thìn - chị em Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Thìn 58 tuổiGiáp Thìn - nam mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thìn - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thìn 70 tuổiNhâm Thìn - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thìn cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
TỵTân Tỵ 21 tuổiTân Tỵ - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Tân Tỵ - cô bé Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Tỵ 33 tuổiKỷ Tỵ - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Tỵ - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Tỵ 45 tuổiĐinh Tỵ - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Đinh Tỵ - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Ất Tỵ 57 tuổiẤt Tỵ - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Ất Tỵ - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Tỵ 69 tuổiQuý Tỵ - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Quý Tỵ - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
NgọNhâm Ngọ trăng tròn tuổiNhâm Ngọ - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Ngọ - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Ngọ 32 tuổiCanh Ngọ - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Canh Ngọ - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Ngọ 44 tuổiMậu Ngọ - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Mậu Ngọ - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Ngọ 56 tuổiBính Ngọ - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Bính Ngọ - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Giáp Ngọ 68 tuổiGiáp Ngọ - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Giáp Ngọ - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
MùiQúy mùi 19 tuổiQúy hương thơm - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Qúy hương thơm - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Tân mùi 31 tuổiTân hương thơm - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Tân mùi - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ mùi 43 tuổiKỷ mùi hương - nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ hương thơm - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh mùi 55 tuổiĐinh hương thơm - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Đinh mùi - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Ất hương thơm 67 tuổiẤt hương thơm - nam mạng - Tân Sửu 2021Ất mùi hương - nàng Mạng - Tân Sửu 2021
ThânGiáp Thân 18 tuổiGiáp Thân - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Thân - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Thân 30 tuổiNhâm Thân - nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Thân - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Thân 42 tuổiCanh Thân - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Canh Thân - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Thân 54 tuổiMậu Thân - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Thân - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Bính Thân 66 tuổiBính Thân - nam giới mạng - Tân Sửu 2021Bính Thân - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
DậuẤ Dậu 17 tuổiẤ Dậu - phái mạnh Mạng - Tân Sửu 2021Ấ Dậu - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Dậu 29 tuổiQuý Dậu - nam giới Mạng - Tân Sửu 2021Quý Dậu - bạn nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Dậu 41 tuổiTân Dậu - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Tân Dậu - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Dậu 53 tuổiKỷ Dậu - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Dậu - đàn bà Mạng - Tân Sửu 2021
Đinh Dậu 65 tuổiĐinh Dậu - phái mạnh mạng - Tân Sửu 2021Đinh Dậu - nữ Mạng - Tân Sửu 2021
TuấtGiáp Tuất 28 tuổiGiáp Tuất - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Giáp Tuất - phụ nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Nhâm Tuất 40 tuổiNhâm Tuất - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Nhâm Tuất - người vợ Mạng - Tân Sửu 2021
Canh Tuất 52 tuổiCanh Tuất - phái nam mạng - Tân Sửu 2021Canh Tuất - con gái Mạng - Tân Sửu 2021
Mậu Tuất 64 tuổiMậu Tuất - nam mạng - Tân Sửu 2021Mậu Tuất - nữ giới Mạng - Tân Sửu 2021
HợiẤt Hợi 27 tuổiẤt Hợi - phái nam Mạng - Tân Sửu 2021Ất Hợi - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Quý Hợi 39 tuổiQuý Hợi - nam Mạng - Tân Sửu 2021Quý Hợi - thiếu nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Tân Hợi 51 tuổiTân Hợi - nam mạng - Tân Sửu 2021Tân Hợi - thanh nữ Mạng - Tân Sửu 2021
Kỷ Hợi 63 tuổiKỷ Hợi - nam mạng - Tân Sửu 2021Kỷ Hợi - cô gái Mạng - Tân Sửu 2021
THÁI ẤT TỬ VI NĂM TÂN SỬU 2021TuổiNăm SinhNam mạngNữ mạng
1960Canh Tý phái mạnh mạngCanh Tý thiếu nữ mạng
1972Nhâm Tý phái mạnh mạngNhâm Tý nữ giới mạng
1984Giáp Tý nam giới mạngGiáp Tý chị em mạng
1996Bính Tý phái nam mạngBính Tý thanh nữ mạng
2008Mậu Tý phái mạnh mạngMậu Tý con gái mạng
SỬU1961Tân Sửu nam giới mạngTân Sửu cô bé mạng
1973Quí Sửu nam mạngQuí Sửu nữ mạng
1985Ất Sửu nam mạngẤt Sửu cô bé mạng
1997Đinh Sửu phái nam mạngĐinh Sửu cô gái mạng
2009Kỷ Sửu phái mạnh mạngKỷ Sửu nàng mạng
DẦN1962Nhâm dần dần Nam mạngNhâm Dần cô bé mạng
1974Giáp dần dần Nam mạngGiáp Dần con gái mạng
1986Bính dần dần Nam mạngBính Dần phái nữ mạng
1998Mậu dần dần Nam mạngMậu Dần cô gái mạng
2010Canh dần dần Nam mạngCanh Dần nữ mạng
MÃO1963Quí Mão phái mạnh mạngQuí Mão thanh nữ mạng
1975Ất Mão nam giới mạngẤt Mão thiếu phụ mạng
1987Đinh Mão nam giới mạngĐinh Mão nữ mạng
1999Kỷ Mão phái mạnh mạngKỷ Mão cô bé mạng
2011Tân Mão phái nam mạngTân Mão bạn nữ mạng
THÌN1952Nhâm Thìn nam giới mạngNhâm Thìn thiếu phụ mạng
1964Giáp Thìn phái nam mạngGiáp Thìn nàng mạng
1976Bính Thìn phái nam mạngBính Thìn thiếu phụ mạng
1988Mậu Thìn phái nam mạngMậu Thìn thanh nữ mạng
2000Canh Thìn nam mạngCanh Thìn cô gái mạng
TỴ1953Quí Tỵ phái nam mạngQuí Tỵ nữ mạng
1965Ất Tỵ phái mạnh mạngẤt Tỵ chị em mạng
1977Đinh Tỵ phái mạnh mạngĐinh Tỵ bạn nữ mạng
1989Kỷ Tỵ nam giới mạngKỷ Tỵ cô bé mạng
2001Tân Tỵ phái mạnh mạngTân Tỵ thiếu nữ mạng
NGỌ1954Giáp Ngọ phái mạnh mạngGiáp Ngọ nữ giới mạng
1966Bính Ngọ phái mạnh mạngBính Ngọ bạn nữ mạng
1978Mậu Ngọ nam mạngMậu Ngọ cô bé mạng
1990Canh Ngọ nam mạngCanh Ngọ người vợ mạng
2002Nhâm Ngọ nam mạngNhâm Ngọ phái nữ mạng
MÙI1955Ất hương thơm Nam mạngẤt Mùi phụ nữ mạng
1967Đinh hương thơm Nam mạngĐinh Mùi cô gái mạng
1979Kỷ mùi hương Nam mạngKỷ Mùi cô bé mạng
1991Tân mùi hương Nam mạngTân Mùi người vợ mạng
2003Quí hương thơm Nam mạngQuí Mùi chị em mạng
THÂN1956Bính Thân phái mạnh mạngBính Thân phụ nữ mạng
1968Mậu Thân nam giới mạngMậu Thân người vợ mạng
1980Canh Thân nam mạngCanh Thân thiếu phụ mạng
1992Nhâm Thân nam giới mạngNhâm Thân nữ mạng
2004Giáp Thân nam mạngGiáp Thân phụ nữ mạng
DẬU1957Đinh Dậu nam mạngĐinh Dậu thanh nữ mạng
1969Kỷ Dậu nam mạngKỷ Dậu thanh nữ mạng
1981Tân Dậu nam giới mạngTân Dậu người vợ mạng
1993Quí Dậu nam giới mạngQuí Dậu con gái mạng
2005Ất Dậu nam mạngẤt Dậu bạn nữ mạng
TUẤT1958Mậu Tuất phái mạnh mạngMậu Tuất thiếu nữ mạng
1970Canh Tuất nam giới mạngCanh Tuất đàn bà mạng
1982Nhâm Tuất phái mạnh mạngNhâm Tuất bạn nữ mạng
1994Giáp Tuất phái mạnh mạngGiáp Tuất nữ mạng
2006Bính Tuất nam giới mạngBính Tuất thiếu phụ mạng
HỢI1959Kỷ Hợi phái nam mạngKỷ Hợi nữ giới mạng
1971Tân Hợi nam giới mạngTân Hợi bạn nữ mạng
1983Quí Hợi nam giới mạngQuí Hợi nữ mạng
1995Ất Hợi phái mạnh mạngẤt Hợi phụ nữ mạng
2007Đinh Hợi phái nam mạngĐinh Hợi cô gái mạng
TỬ VI TỔNG QUÁT NĂM TÂN SỬU 2021
Tử vi bao quát năm Tân Sửu 2021
Năm sinhNam mạngNữ mạng
1950Canh dần dần – phái nam mạngCanh dần dần – phái nữ mạng
1951Tân Mão – nam mạngTân Mão – thiếu nữ mạng
1952Nhâm Thìn – nam mạngNhâm Thìn – cô gái mạng
1953Quý Tỵ – phái nam mạngQuý Tỵ – người vợ mạng
1954Giáp Ngọ – phái mạnh mạngGiáp Ngọ – cô bé mạng
1955Ất mùi hương – phái nam mạngẤt mùi – nữ mạng
1956Bính Thân – phái nam mạngBính Thân – chị em mạng
1957Đinh Dậu – nam mạngĐinh Dậu – nàng mạng
1958Mậu Tuất – nam giới mạngMậu Tuất – thiếu phụ mạng
1959Kỷ Hợi – nam mạngKỷ Hợi – phái nữ mạng
1960Canh Tý – nam giới mạngCanh Tý – phụ nữ mạng
1961Tân Sửu – nam mạngTân Sửu – thiếu phụ mạng
1962Nhâm dần – phái mạnh mạngNhâm dần – thiếu phụ mạng
1963Quý Mão – phái nam mạngQuý Mão – bạn nữ mạng
1964Giáp Thìn – phái nam mạngGiáp Thìn – phái nữ mạng
1965Ất Tỵ – phái mạnh mạngẤt Tỵ – thiếu phụ mạng
1966Bính Ngọ – phái nam mạngBính Ngọ – bạn nữ mạng
1967Đinh hương thơm – phái nam mạngĐinh mùi hương – thanh nữ mạng
1968Mậu Thân – phái nam mạngMậu Thân – nữ giới mạng
1969Kỷ Dậu – nam giới mạngKỷ Dậu – bạn nữ mạng
1970Canh Tuất – nam giới mạngCanh Tuất – đàn bà mạng
1971Tân Hợi – phái nam mạngTân Hợi – đàn bà mạng
1972Nhâm Tý – phái mạnh mạngNhâm Tý – thiếu phụ mạng
1973Quý Sửu – nam mạngQuý Sửu – thiếu nữ mạng
1974Giáp dần dần – nam giới mạngGiáp dần – cô gái mạng
1975Ất Mão – nam giới mạngẤt Mão – đàn bà mạng
1976Bính Thìn – phái nam mạngBính Thìn – bạn nữ mạng
1977Đinh Tỵ – phái mạnh mạngĐinh Tỵ – cô bé mạng
1978Mậu Ngọ – nam giới mạngMậu Ngọ – người vợ mạng
1979Kỷ hương thơm – nam mạngKỷ hương thơm – cô gái mạng
1980Canh Thân – nam mạngCanh Thân – con gái mạng
1981Tân Dậu – phái nam mạngTân Dậu – người vợ mạng
1982Nhâm Tuất – phái mạnh mạngNhâm Tuất – thiếu phụ mạng
1983Quý Hợi – phái mạnh mạngQuý Hợi – thanh nữ mạng
1984Giáp Tý – nam mạngGiáp Tý – nữ mạng
1985Ất Sửu – phái mạnh mạngẤt Sửu – cô bé mạng
1986Bính dần dần – nam mạngBính dần dần – chị em mạng
1987Đinh Mão – phái mạnh mạngĐinh Mão – thiếu nữ mạng
1988Mậu Thìn – phái mạnh mạngMậu Thìn – chị em mạng
1989Kỷ Tỵ – nam giới mạngKỷ Tỵ – đàn bà mạng
1990Canh Ngọ – nam mạngCanh Ngọ – thanh nữ mạng
1991Tân mùi – nam mạngTân mùi hương – đàn bà mạng
1992Nhâm Thân – nam giới mạngNhâm Thân – con gái mạng
1993Quý Dậu – nam mạngQuý Dậu – thiếu nữ mạng
1994Giáp Tuất – phái nam mạngGiáp Tuất – thiếu phụ mạng
1995Ất Hợi – nam mạngẤt Hợi – nữ mạng
1996Bính Tý – phái mạnh mạngBính Tý – bạn nữ mạng
1997Đinh Sửu – nam giới mạngĐinh Sửu – cô bé mạng
1998Mậu dần dần – nam giới mạngMậu dần dần – con gái mạng
1999Kỷ Mão – phái nam mạngKỷ Mão – phụ nữ mạng
2000Canh Thìn – nam mạngCanh Thìn – thiếu nữ mạng
2001Tân Tỵ – phái nam mạngTân Tỵ – cô bé mạng
2002Nhâm Ngọ – nam mạngNhâm Ngọ – bạn nữ mạng
2003Quý mùi hương – nam giới mạngQuý hương thơm – phái nữ mạng
2004Giáp Thân – nam giới mạngGiáp Thân – nàng mạng
2005Ất Dậu – nam giới mạngẤt Dậu – người vợ mạng
2006Bính Tuất – nam mạngBính Tuất – phái nữ mạng
2007Đinh Hợi – nam mạngĐinh Hợi – thanh nữ mạng
2008Mậu Tý – nam mạngMậu Tý – thanh nữ mạng
2009Kỷ Sửu – phái nam mạngKỷ Sửu – cô gái mạng

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *