Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển anh việt điện tử

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết đặt app phần mềm từ điển bên trên Windows nhằm tra từ bỏ điển thuận tiện khi hiểu văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: trường đoản cú điển sống, fan học rộng biết những (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ Anh giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục lịch trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : tự điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : tự điển máy vi tính
descriptor dictionary : tự điển mô tả
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : thiết bị tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ bỏ điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kiệu ko kể
frequency dictionary : từ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ đồ dùng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích thích hợp
machine dictionary : từ bỏ điển đồ vật
main dictionary : trường đoản cú điển chủ yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị
relocation dictionary : tự điển chuyển vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : từ điển tái định vị
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn tin tức

Xem thêm: Xem Phim Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hercules Tập 07, Những Cuộc Phiêu Lưu Của Hercules 1 Tập 1

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *