Tỉnh thái bình có từng nào huyện, thị xã?

Tỉnh Thái Bình là một Tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Hồng của nước ta, gồm trung tâm hành chính đặt ở Thành phố Thái Bình. Tỉnh tỉnh thái bình có dân số khoảng 1.860.447 và biển khơi số xe pháo là 17. Tỉnh thái bình có 9 huyện, thị xã.

Bạn đang xem: Thái bình có bao nhiêu huyện


Xem các địa điểm du kế hoạch tại thức giấc Thái Bình

*
Bản trang bị hành chính Tỉnh Thái Bình

Tỉnh tỉnh thái bình có bao nhiêu xã phường thị trấn?

Với diện tích thoải mái và tự nhiên khoảng 1.570,5 km2 thì Tỉnh thái bình có bao nhiêu huyện, thị xã, xóm phường thị trấn nhỉ? có lẽ rằng bạn chưa chắc chắn Tỉnh thái bình có tới 9 cung cấp quận thị trấn thị xã, trong những số đó Tỉnh tỉnh thái bình có 287 cấp xã phường thị trấn đấy. Rõ ràng như sau nhé:


1. Thành phố Thái Bình tất cả bao nhiêu xã, phường

Xem các địa điểm du lịch tại tp Thái Bình

Thành phố tỉnh thái bình có 19 ​đơn vị hành chính cấp xã, phường bao hàm 9 xã với 10 phường: Phường Lê Hồng Phong, Phường người yêu Xuyên, Phường Đề Thám, Phường Kỳ Bá, Phường quang quẻ Trung, Phường Phú Khánh, Phường chi phí Phong, Phường nai lưng Hưng Đạo, Phường trằn Lãm, xóm Đông Hòa, Phường Hoàng Diệu, làng Phú Xuân, buôn bản Vũ Phúc, thôn Vũ Chính, thôn Đông Mỹ, buôn bản Đông Thọ, xã Vũ Đông, xóm Vũ Lạc, xóm Tân Bình.

2. Thị xã Quỳnh Phụ bao gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du định kỳ tại thị trấn Quỳnh Phụ

Huyện Quỳnh Phụ bao gồm 38 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 2 thị xã và 36 xã: thị xã Quỳnh Côi, xã An Khê, thôn An Đồng, làng mạc Quỳnh Hoa, xóm Quỳnh Lâm, xóm Quỳnh Thọ, xóm An Hiệp, buôn bản Quỳnh Hoàng, làng mạc Quỳnh Giao, xóm An Thái, làng An Cầu, làng mạc Quỳnh Hồng, xóm Quỳnh Khê, xóm Quỳnh Minh, xã An Ninh, xã Quỳnh Ngọc, thôn Quỳnh Hải, thị xã An Bài, làng mạc An Ấp, xã Quỳnh Hội, làng mạc Quỳnh Sơn, buôn bản Quỳnh Mỹ, làng An Quí, làng mạc An Thanh, buôn bản Quỳnh Châu, xóm An Vũ, làng An Lễ, thôn Quỳnh Hưng, xã Quỳnh Bảo, thôn An Mỹ, xóm Quỳnh Nguyên, thôn An Vinh, làng Quỳnh Xá, xóm An Dục, làng Đông Hải, thôn Quỳnh Trang, làng mạc An Tràng, làng Đồng Tiến.

3. Thị trấn Hưng Hà tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Hưng Hà

Huyện Hưng Hà tất cả 35 ​đơn vị hành thiết yếu cấp xã, thị trấn bao hàm 2 thị trấn và 33 xã: thị trấn Hưng Hà, làng Điệp Nông, làng mạc Tân Lễ, Xã cộng Hòa, làng mạc Dân Chủ, buôn bản Canh Tân, xóm Hòa Tiến, xã Hùng Dũng, thôn Tân Tiến, thị xã Hưng Nhân, xã Đoan Hùng, xã Duyên Hải, thôn Tân Hòa, làng Văn Cẩm, xóm Bắc Sơn, xóm Đông Đô, làng Phúc Khánh, buôn bản Liên Hiệp, làng Tây Đô, làng Thống Nhất, xã Tiến Đức, xóm Thái Hưng, thôn Thái Phương, làng Hòa Bình, Xã chi Lăng, thôn Minh Khai, làng Hồng An, buôn bản Kim Chung, làng mạc Hồng Lĩnh, xóm Minh Tân, buôn bản Văn Lang, làng Độc Lập, buôn bản Chí Hòa, xóm Minh Hòa, thôn Hồng Minh.

4. Thị trấn Đông Hưng gồm bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị trấn Đông Hưng

Huyện Đông Hưng tất cả 44 ​đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn gồm 1 thị trấn cùng 43 xã: thị xã Đông Hưng, làng Đô Lương, xóm Đông Phương, xóm Liên Giang, xã An Châu, thôn Đông Sơn, xã Đông Cường, xóm Phú Lương, buôn bản Mê Linh, làng Lô Giang, xóm Đông La, làng Minh Tân, làng mạc Đông Xá, làng mạc Chương Dương, xã Nguyên Xá, làng mạc Phong Châu, Xã hợp Tiến, xã Hồng Việt, thôn Đông Hà, làng Đông Giang, buôn bản Đông Kinh, làng Đông Hợp, xóm Thăng Long, làng mạc Đông Các, xóm Phú Châu, xã Hoa Lư, làng Minh Châu, thôn Đông Tân, buôn bản Đông Vinh, làng Đông Động, thôn Hồng Châu, xóm Bạch Đằng, buôn bản Trọng Quan, xóm Hoa Nam, xã Hồng Giang, xóm Đông Phong, buôn bản Đông Quang, làng mạc Đông Xuân, xóm Đông Á, làng Đông Lĩnh, buôn bản Đông Hoàng, xóm Đông Dương, thôn Đông Huy, buôn bản Đồng Phú.

Xem thêm: Anh Và Em Phim Việt Nam, Phim Việt Chiếu Rạp Mới Nhất, Xem Phim Việt Nam, Phim Việt Chiếu Rạp Mới Nhất

5. Huyện Thái Thụy có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Thái Thụy

Huyện Thái Thụy bao gồm 48 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 47 xã: thị xã Diêm Điền, buôn bản Thụy Tân, buôn bản Thụy Trường, xóm Hồng Quỳnh, làng Thụy Dũng, thôn Thụy Hồng, thôn Thụy Quỳnh, xã Thụy An, xóm Thụy Ninh, thôn Thụy Hưng, xóm Thụy Việt, làng Thụy Văn, xã Thụy Xuân, thôn Thụy Dương, xóm Thụy Trình, làng mạc Thụy Bình, xã Thụy Chính, thôn Thụy Dân, thôn Thụy Hải, làng mạc Thụy Phúc, xóm Thụy Lương, làng Thụy Liên, buôn bản Thụy Duyên, làng Thụy Hà, xã Thụy Thanh, thôn Thụy Sơn, buôn bản Thụy Phong, xóm Thái Thượng, buôn bản Thái Nguyên, làng Thái Thủy, làng Thái Dương, buôn bản Thái Giang, buôn bản Thái Hòa, làng Thái Sơn, xã Thái Hồng, xã Thái An, xóm Thái Phúc, xã Thái Hưng, làng Thái Đô, làng mạc Thái Xuyên, buôn bản Thái Hà, xã Mỹ Lộc, thôn Thái Tân, thôn Thái Thuần, xóm Thái Học, làng mạc Thái Thịnh, xã Thái Thành, thôn Thái Thọ.

6. Thị trấn Tiền Hải có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại thị xã Tiền Hải

Huyện tiền Hải tất cả 35 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn bao gồm một thị trấn với 34 xã: thị xã Tiền Hải, xóm Đông Hải, thôn Đông Trà, xóm Đông Long, làng mạc Đông Quí, làng mạc Vũ Lăng, thôn Đông Xuyên, xóm Tây Lương, xã Tây Ninh, làng mạc Đông Trung, làng Đông Hoàng, xóm Đông Minh, xóm Tây An, buôn bản Đông Phong, xã An Ninh, xóm Tây Sơn, làng Đông Cơ, xóm Tây Giang, buôn bản Đông Lâm, thôn Phương Công, làng Tây Phong, làng Tây Tiến, thôn Nam Cường, làng Vân Trường, làng mạc Nam Thắng, xã Nam Chính, thôn Bắc Hải, làng mạc Nam Thịnh, xã Nam Hà, làng Nam Thanh, thôn Nam Trung, xóm Nam Hồng, thôn Nam Hưng, xóm Nam Hải, làng mạc Nam Phú.

7. Huyện Kiến Xương tất cả bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các vị trí du định kỳ tại huyện Kiến Xương

Huyện kiến Xương tất cả 37 ​đơn vị hành bao gồm cấp xã, thị trấn gồm một thị trấn cùng 36 xã: thị xã Thanh Nê, buôn bản Trà Giang, buôn bản Quốc Tuấn, xóm An Bình, làng Vũ Tây, làng Hồng Thái, xã Bình Nguyên, xã Vũ Sơn, buôn bản Lê Lợi, làng Quyết Tiến, làng mạc Vũ Lễ, làng Thanh Tân, xã Thượng Hiền, làng Nam Cao, xã Đình Phùng, xóm Vũ Ninh, xã Vũ An, thôn Quang Lịch, thôn Hòa Bình, buôn bản Bình Minh, buôn bản Vũ Quí, xóm Quang Bình, xã An Bồi, xã Vũ Trung, làng mạc Vũ Thắng, làng mạc Vũ Công, làng Vũ Hòa, xóm Quang Minh, xã Quang Trung, thôn Minh Hưng, làng mạc Quang Hưng, xóm Vũ Bình, làng mạc Minh Tân, xóm Nam Bình, buôn bản Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến.

8. Huyện Vũ Thư có bao nhiêu xã, thị trấn

Xem các địa điểm du lịch tại thị xã Vũ Thư

Huyện Vũ Thư tất cả 30 ​đơn vị hành chủ yếu cấp xã, thị trấn bao gồm 1 thị trấn với 29 xã: thị xã Vũ Thư, buôn bản Hồng Lý, làng Đồng Thanh, thôn Xuân Hòa, thôn Hiệp Hòa, làng Phúc Thành, buôn bản Tân Phong, Xã tuy vậy Lãng, xã Tân Hòa, xã Việt Hùng, xóm Minh Lãng, xóm Minh Khai, xóm Dũng Nghĩa, xóm Minh Quang, xóm Tam Quang, làng Tân Lập, làng mạc Bách Thuận, xóm Tự Tân, Xã tuy nhiên An, làng Trung An, làng Vũ Hội, làng Hòa Bình, thôn Nguyên Xá, buôn bản Việt Thuận, thôn Vũ Vinh, thôn Vũ Đoài, làng Vũ Tiến, làng Vũ Vân, xóm Duy Nhất, xã Hồng Phong.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *