<00:00.00>Bài Hát: Đông Về Em Ở Đâu<00:02.00>Ca Sĩ: Du Thiên<00:04.00><00:17.70>Còn trong anh <00:18.21>Những kỉ niệm vui<00:19.45><00:20.58>Là bóng hình <00:22.52>Em cười<00:23.76><00:25.58>Giờ vào anh <00:26.14>Mỗi khi buồn đau<00:27.52><00:28.58>Là lúc ta<00:30.64>Mất nhau<00:31.58><00:33.52>Còn vào anh <00:34.14>Mỗi khi mùa đông<00:35.45><00:36.52>Vòng tay em nóng nồng<00:39.45><00:41.45>Giờ trong anh <00:42.20>Mỗi khi lạnh câm<00:43.52><00:44.58>Là từng đêm <00:45.70><00:46.52>Nhớ em<00:47.52><00:48.89>Mùa đông trong năm này <00:50.52>Vắng em sống đây<00:52.14><00:52.83>Vắng đôi <00:53.45>Bàn tay của người<00:55.58><00:56.77>Rồi bỗng dưng thức giấc <00:58.52>Giữa đêm mi lại <01:00.33>ướt nhòe<01:01.77><01:04.95>Mùa đông ở đây <01:06.39>Vắng em<01:07.89><01:08.77>Để cho mùa đông <01:10.39>Tê tái<01:11.83><01:12.58>Làm sao anh quên em <01:14.52>Mỗi lúc đông sang<01:16.14><01:16.77>Lòng anh <01:17.39>Càng thương lưu giữ em <01:19.89><01:53.84>Còn vào anh <01:54.40>Lá thu bi lụy rơi<01:55.71><01:56.78>Ngày thu đi<01:58.71>Đông về<01:59.90><02:01.65>Giờ trong anh <02:02.28>Nhớ yêu quý tả tơi<02:03.84><02:04.71>Ngày em đi mãi xa<02:07.90><02:09.78>Tình trong anh <02:10.34>Mỗi em nhưng mà thôi<02:11.78><02:12.72>Một tình yêu mong đợi<02:15.78><02:17.65>Và mùa đông <02:18.28>Cũng như vậy thôi<02:19.78><02:20.72>Gọi thương hiệu em<02:22.59>Em hỡi<02:23.84><02:25.42>Mùa đông trong năm này <02:26.67>Vắng em sinh hoạt đây<02:28.55><02:29.11>Vắng song <02:29.74>Bàn tay của người<02:31.80><02:33.11>Rồi bỗng dưng thức giấc <02:34.74>Giữa tối <02:35.61>Mi lại ướt nhòe<02:38.11><02:41.24>Mùa đông tại đây <02:42.67>Vắng em<02:44.05><02:45.05>Để mang lại <02:45.74>Mùa đông kia tái<02:47.61><02:48.92>Làm sao anh quên em <02:50.80>Mỗi khi đông sang<02:52.49><02:53.11>Lòng anh <02:53.68>Càng thương lưu giữ em<02:56.11><03:01.36>Mùa đông trong năm này <03:02.86>Vắng em sinh sống đây<03:04.49><03:05.05>Vắng đôi <03:05.74>Bàn tay của người<03:07.99><03:09.18>Rồi đột nhiên thức giấc <03:10.80>Giữa tối <03:11.74>Mi lại ướt nhòe<03:14.18><03:17.30>Mùa đông ở đây <03:18.80>Vắng em<03:20.18><03:21.14>Để cho ngày đông <03:22.74>Tê tái<03:23.99><03:28.93>Làm sao anh quên em <03:31.18>Mỗi lúc đông sang<03:34.74><03:38.68>Lòng anh <03:39.49>Càng thương ghi nhớ em<03:44.74>

Bạn đang xem: Tải bài hát đông về em ở đâu

*

Đông Về Em Ở Đâu

Năm phạt hành: 2014

Xem thêm: Top 30 Hình Nền Đội Hình Chelsea, Danh Sách Cầu Thủ 2021 : Số Áo Chi Tiết

Đóng góp: minhangel
Lời bài hát Đông Về Em Ở Đâu
1. Còn trong anh hầu hết kỉ niệm vuiLà trơn dáng.. Em cườiGiờ vào anh mỗi lúc buồn đauLà khi ta.....mất nhau.Còn vào anh mỗi một khi mùa đôngVòng tay em nóng nồngGiờ vào anh mỗi khi lạnh câmLà từng tối nhớ em.<ĐK:>Mùa đông trong năm này vắng em sinh hoạt đâyVắng đôi bàn tay của ngườiRồi bỗng thức giấc giữa tối mi lại ướt nhoè.Mùa đông bây giờ vắng emĐể cho mùa đông tê táiLàm sao anh quên em mọi khi đông sangLòng anh càng thêm lưu giữ em.2. Còn trong anh lá thu bi quan rơiNgày thu đi đông vềGiờ trong a thương nhớ tả tơi Ngày em đi..mãi xa.Tình trong anh từng em mà lại thôiMột tình yêu mong đợiVà Mùa đông cũng như vậy thôiGọi thương hiệu em...em hỡi.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *