Sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu

Cùng so sánh để tìm ra sự giống nhau và khác biệt của cổ phiếu và trái phiếu nhé.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu

*
So sánh cổ phiếu và trái phiếu

1. Trái phiếu

Trái phiếu là một loại chứng khoán, nó quy định nghĩa vụ của người thành lập (người vay tiền) phải trả đến người nắm giữ chứng khoán đó (người cho vay) một khoản tiền xác định, thường trong những khoảng thời gian cụ thể, cùng phải hoàn trả khoản giải ngân cho vay ban đầu khi nó đáo hạn.

*
Trái phiếu là gì?

2. Cổ phiếu

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền đơn vị đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do doanh nghiệp cổ phần xây dừng hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của doanh nghiệp đó.

*
Cổ phiếu là gì.

3. So sánh cổ phiếu và trái phiếu

*
Điểm giống nhau của cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau

Trái phiếu và cổ phiếu đều là bằng chứng xác nhận quyền cùng lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phạt hành.

Đều được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Đều bao gồm thể trao đổi sở hữu bán, chuyển nhượng cầm cố, thế chấp, thừa kế.

Đều được nhận lãi (cổ tức đối với cổ phiếu, trái tức đối với trái phiếu)

Đều là phương tiện say đắm vốn của công ty phát hành

Điểm khác nhau

Cổ phiếuTrái phiếu
Tính chấtCổ phiếu là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệTrái phiếu là chứng chỉ hoặc cây viết toán ghi sổ ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn vay.
Về tư biện pháp người sở hữu– Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông, member của công ty, với được sở hữu 1 phần lợi nhuận của công ty dưới hình thức lãi cổ phiếu.

– Cổ phiếu còn được gọi là chứng khoán vốn.

– Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của doanh nghiệp vì trái phiếu là 1 loại giấy ghi nhận nợ.

– Trái phiếu còn được gọi là chứng khoán nợ.

Về vấn đề hưởng lợi nhuận– Cổ phiếu bao gồm độ rủi ro cao.

Xem thêm: Cách Đặt Vé Tàu Online, Mua Vé Tàu Hỏa Qua Mạng Online Tại Vé Tàu 24H

– Cổ tức thế đổi tùy thuộc vào khả năng SXKD của công ty. Khi doanh nghiệp làm ăn bao gồm lãi mới được phân tách lợi tức, khi doanh nghiệp làm ăn thất bại lỗ thì không được bỏ ra trả cổ tức.

– Độ rủi ro thấp hơn.

– Lợi tức thường không núm đổi, không phụ thuộc vào việc SXKD của doanh nghiệp có lãi hay là không có lãi.

Về vấn đề trách nhiệm– Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty.

– Khi doanh nghiệp bị giải thể giỏi phá sản thì cổ đông chỉ được trả lại phần vốn góp sau khoản thời gian đã giao dịch hết mọi nghĩa vụ, mọi khoản nợ của công ty.

– Người sở hữu trái phiếu ko phải chịu trách nhiệm về những khoản nợ của công ty.

– Khi công ty bị giải thể tuyệt phá sản thì chủ sở hữu trái phiếu được ưu tiên giao dịch gốc cùng lãi trái phiếu trước chủ sở hữu cổ phần.

Việc thâm nhập vào những hoạt động của công tyNgười tất cả cổ phiếu gồm quyền thâm nhập vào Đại hội đồng cổ đông của công ty, vào các cơ quan quản lý điều hành của công ty.Người gồm trái phiếu không có quyền tham gia vào các cơ quan lại quản lý của công ty, không được quyền bỏ phiếu quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.
Thời gian đáo hạnCổ phiếu không có thời gian đáo hạnThường bao gồm một thời gian nhất định được ghi trong trái phiếu.
Hậu quả pháp lý của việc phát hành đối với công tyKết quả của việc sản xuất cổ phiếu sẽ làm cho tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm vắt đổi quyền quản trị của những cổ đông.Kết quả của việc thi công trái phiếu sẽ có tác dụng tăng vốn vay mượn của doanh nghiệp cổ phần và không ảnh hưởng gì đến quyền quản trị của những cổ đông.