ngày xuân vừa mang đến hoa về trên đều bàn tay và em vừa đến thế màu áo mới vì anh Nguyện cho 1 ngày tháng êm đềm như các sớm mai rất nhiều nhọc nhằn chớm quen thuộc vẫn trong ngần đôi mắt em ...đang quan sát về anh và anh lại nhớ phần đa giờ em đứng đợi trông 1 mình lặng lẽ ướt rét mướt trong mưa vì anh Tình yêu tra cứu thấy trọn vẹn trong tối bão giông giữa hoang tàn quên béng nơi cuối đường gồm em ... Riêng chờ đón anh Như trước đó chưa từng có những phút lìa xa Giấu khuôn mặt trên vai anh khóc òa Những tuyến đường anh đi rồi cũng chuyển anh về bên cạnh em Như anh được sống giây phút trước tiên Có em tận đến các giây cuối cùng Suốt cuộc sống anh luôn nhớ chân tình dành hết đến em.

Bạn đang xem: Mùa xuân vừa đến hoa về


Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Mẹo Ghép Nhạc Vào Ảnh Để Tạo Ra Video Bằng Ứng Dụng Inshot, Biên Tập Video Âm Nhạc & Ghép 4+

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *