Trường sơn Ðông, Trường đánh TâyBên nắng đốt, bên mưa quâyEm dang tay, em xoè tayChẳng thể nào mà lại xua tan mâyMà không thể nào mà bịt anh được.Chứ rút gai thương, nay anh lẹo mái lợpRút gai nhớ, đan vòm xanhNghiêng sườn Đông mà đậy mưa anhNghiêng sườn Tây xoã láng mát.Rợp trời thương, ấy mấy màu xanh suốtMà em nghiêng không còn ấy mấy về phương anhMà em nghiêng không còn ấy mấy về phương anh.

Bạn đang xem: Lời bài hát sợi nhớ sợi thương


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Ghép Phụ Đề Vào Phim Mp4 !, Phần Mềm Ghép Sub Vào Video Mp4

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *