wikiHow từ bây giờ sẽ hướng dẫn chúng ta cách khẳng định phiên phiên bản Python được cài để lên trên máy tính Windows hoặc macOS.Bạn sẽ xem: kiểm tra phiên bản python


*

*

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/0/07/Windowsstart.png”,”bigUrl”:”https://twitawardsrd.com/kiem-tra-phien-ban-python/imager_2_32862_700.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:460,”bigWidth”:30,”bigHeight”:30,”licensing”:”
*

Tiêu đề ảnh Check Python{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/4/41/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-2.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-2.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/4/41/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-2.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-2.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:342,”bigWidth”:728,”bigHeight”:541,”licensing”:”{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/a5/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-3.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-3.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/a/a5/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-3.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-3.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:346,”bigWidth”:728,”bigHeight”:548,”licensing”:”{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/e/e7/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-4.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-4.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/e/e7/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-4.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-4.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:344,”bigWidth”:728,”bigHeight”:544,”licensing”:”Tìm phiên bạn dạng trong cái đầu.

Bạn đang xem: Kiểm tra phiên bản python

Đây là số nằm ngay sau tự “Python” ở góc cạnh trên bên trái cửa sổ (ví dụ: 2.7.14).

Xem thêm: Top 7 Phim Hồng Kông Mới Cập Nhật Hay Nhất Bạn Không Nên Bỏ Lỡ

{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/3/32/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-5.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-5.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/3/32/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-5.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-5.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:349,”bigWidth”:728,”bigHeight”:552,”licensing”:”Mở cửa sổ Terminal trên Mac. Để tiến hành, bạn mở folder Applications vào Finder, nhấp đúp vào folder Utilities rồi nhấp đúp vào Terminal.{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/a/ad/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-6.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-6.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/a/ad/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-6.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-6.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:345,”bigWidth”:728,”bigHeight”:546,”licensing”:”{“smallUrl”:”https://www.wikihow.com/images_en/thumb/9/99/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-7.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-7.jpg”,”bigUrl”:”https://www.wikihow.com/images/thumb/9/99/Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-7.jpg/v4-728px-Check-Python-Version-on-PC-or-Mac-Step-7.jpg”,”smallWidth”:460,”smallHeight”:341,”bigWidth”:728,”bigHeight”:540,”licensing”:” nội dung bài viết gốc: https://www.wikihow.vn/Ki%E1%BB%83m-tra-phi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-Python-tr%C3%AAn-PC-ho%E1%BA%B7c-Mac
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *