Hỗn hợp x gồm ba và al

Câu 9879: Hỗn hợp X gồm bố và Al. Mang lại m gam X vào nước dư, sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 8,96 lít khí H2 (đktc). Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH, chiếm được 15,68 lít khí H2 (đktc). Quý hiếm của m là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm ba và al

16,4

B.

Xem thêm: Các Chủ Đề Từ Vựng Tiếng Anh, Học Từ Vựng Tiếng Anh Giao Tiếp Theo Chủ Đề

29,9

C. 24,5

D. 19,1


Giải đưa ra tiết:

Theo mang thiết suy ra: Trong bội nghịch ứng với H2O (TN1), nhôm không phản ứng không còn (vì lượng khí thu được lúc X phản ứng với hỗn hợp kiềm (TN2) to hơn lượng khí thu được khi X bội nghịch ứng cùng với H2O)

*
=>
*

=>

*

=> mX = mAl + mBa = 0,4.27 + 0,1.137 = 24,5 (gam)

=> Đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát