Excel đến twitawardsrd.com 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Kiểm tra xem những điều khiếu nại là đúng tốt sai và tiến hành so sánh lô-gic giữa những biểu thức là đk phổ biến đối với nhiều tác vụ. Bạn cũng có thể sử dụng cáchàm and , OR,NOTvà IF để tạo thành công thức có điều kiện.

Bạn đang xem: Hàm lớn hơn hoặc bằng trong excel

Ví dụ: hàm IF sử dụng những đối số sau đây.

*

Công thức dùng hàm IF

*
logical_test: Điều khiếu nại mà bạn có nhu cầu kiểm tra.

*
value_if_true: giá bán trị phải trả về nếu điều kiện là True.

*
value_if_false: giá trị trả về nếu đk là False.

Để hiểu biết thêm thông tin về cách tạo công thức, hãy coi mục tạo hoặc xóa công thức.

Bạn ao ước làm gì?

Tạo công thức có đk trả về quý hiếm lô-gic (TRUE hoặc FALSE)

Để thực hiện tác vụ này, hãydùng các hàm AND, ORNOT cũng giống như toán tử như minh họa trong lấy ví dụ sau đây.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ gọi hơn nếu bạn coppy nó vào một trong những trang tính trống.

Tôi làm vắt nào để coppy ví dụ?

Chọn ví dụ trong nội dung bài viết này.

Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tạo ra một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc bên trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Xem thêm: Cươp Đường Phố Game Hack Cheat Gta Vice City Cướp Đường Phố Huyền Thoại

Sau khi xào luộc ví dụ vào trang tính trống, chúng ta cũng có thể điều chỉnh cho cân xứng với yêu cầu của bạn.

15

Dữ liệu

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=AND(A2>A3, A2A3, A2"Spets",A6 = "Tiện ích")

Xác định nếu quý hiếm trong ô A5 không bởi "Spets" hay không hoặc nếu cực hiếm trong A6 bởi "Tiện ích". (TRUE)

Để hiểu biết thêm thông tin về kiểu cách sử dụng các hàm này, hãy xem Hàm AND, Hàm ORvà Hàm NOT.

Đầu trang

Tạo một phương pháp có đk dẫn mang lại một phép tính không giống hoặc trong các giá trị khác không phải TRUE hoặc FALSE

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm và toán tử IF, ANDOR như minh họa trong lấy một ví dụ sau đây.

Ví dụ

Ví dụ hoàn toàn có thể dễ phát âm hơn nếu như bạn xào nấu nó vào một trang tính trống.

Tôi làm thế nào để coppy ví dụ?

Chọn ví dụ như trong bài viết này.


Quan trọng: Không chọn các tiêu đề mặt hàng hoặc cột.


Chọn một lấy một ví dụ từ phần Trợ giúp

Nhấn CTRL+C.

Trong Excel, hãy chế tạo ra một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.


Quan trọng: Để ví dụ hoạt động đúng cách, bạn phải dán ví dụ này vào ô A1 của trang tính.


Để chuyển giữa coi kết quả và coi công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, vào nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

Sau khi xào luộc ví dụ vào trang tính trống, chúng ta có thể điều chỉnh cho tương xứng với yêu cầu của bạn.

15

Dữ liệu

9

8

Sprockets

Tiện ích

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=IF(A2=15, "OK", "Không OK")

Nếu giá trị trong ô A2 bằng 15, trả về "OK". Nếu như không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(A215, "OK", "Không OK")

Nếu quý giá trong ô A2 không bởi 15, trả về "OK". Nếu như không, trả về "Không ok." (Không đề xuất OK)

=IF(NOT(A2"SPETS", "OK", "Not OK")

Nếu quý hiếm trong ô A5 không bởi "SPETSETS", trả về "OK". Nếu như không, trả về "Không ok." (Không bắt buộc OK)

=IF(AND(A2>A3, A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 không bằng A3 và cực hiếm trong A2 cũng không bằng giá trị trong A4, trả về "OK". Ví như không, trả về "Không ok." (OK)

=IF(OR(A2>A3, A2"Spets", A6"Widgets"), "OK", "Not OK")

Nếu quý giá trong ô A5 không bằng "Spets" hoặc quý hiếm trong A6 không bởi "Tiện ích", trả về "OK". Trường hợp không, trả về "Không ok." (Không đề nghị OK)

=IF(OR(A2A3, A2A4), "OK", "Not OK")

Nếu cực hiếm trong ô A2 không bởi giá trị trong A3 hoặc quý giá trong A2 không bằng giá trị vào A4, trả về "OK". Nếu không, trả về "Không ok." (OK)

Để hiểu thêm thông tin về kiểu cách sử dụng các hàm này, hãy coi hàm IF, Hàm ANDvà hàm OR.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *