– Posted on October 29, 2021Posted in: Bồi chăm sóc HSG cùng Luyện thi Violympic Toán lớp 3 trên mạng, Giải toán lớp 3 trên mạng, Violympic Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng mông năm 2021 – 2022 

ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 3 (ngày mở vòng 26/ 10/ 2021)

BÀI THI SỐ 2 – ĐI TÌM KHO BÁU

Câu 1: Mỗi học sinh xuất sắc được khuyến mãi 6 quyển vở. Hỏi 5 học tập sinh giỏi được tặng tất cả từng nào quyển vở?

Trả lời: ……………quyển vở.

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 3 năm 2021

Câu 2: 1/3 của 15 là ……….

Câu 3: Bình bao gồm 35 viên bi, Minh có khá nhiều hơn Bình 18 viên bi. Hỏi Minh bao gồm bao nhiêu viên bi?

a/ 43 viên bi b/ 17 viên bi c/ 53 viên bi d/ 48 viên bi

Câu 4: Đồng hồ đã chỉ mấy giờ?

*
a/ 9 giờ 3 phút b/ 8 giờ đồng hồ 15 phút c/ 8 giờ 3 phút d/ 9 giờ 15 phút

Câu 5: Mỗi bình hoa cắm 6 bông hoa. Hỏi nếu có 30 bông hoa thì cắm được bao nhiêu trong khi thế?

a/ bèo b/ 4 bình c/ 7 bình d/ 5 bình

Câu 6: cho tứ giác MNPQ tất cả 4 cạnh bởi nhau, mỗi cạnh tất cả độ nhiều năm là 24cm. Tính chu vi của tứ giác trên.

*
Trả lời: Chu vi của tứ giác MNPQ là ………….cm.

Câu 7: Linh có 45 dòng kẹo, Linh đã ăn uống hết 1 tháng 5 số kẹo. Hỏi Linh sót lại bao nhiêu chiếc kẹo?

a/ 36 chiếc b/ 5 cái c/ 9 cái d/ 40 cái

Câu 8: công dụng của phép tính: 21 × 4 là: …………

a/ 48 b/ 84 c/ 65 d/ 81

Câu 9: kiếm tìm x, biết: x : 5 = 36 : 6. Cực hiếm của x là ………..

Câu 10:

*
Kết trái của phép tính trên là:

a/ 36 b/ 42 c/ 40 d/ 44

Câu 11: vào một phếp chia tất cả số phân tách là 7, yêu mến là 6. Tra cứu số bị phân tách của phép chia đó.

Trả lời: Số bị chia của phép chia đó là: …………

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: 1/4 của 28 là:………..

Câu 2: có 8 lọ hoa, mỗi lọ cắm 6 bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

a/ 52 nhành hoa b/ 42 cành hoa c/ 48 nhành hoa d/ 44 bông hoa

Câu 3: Tính chu vi của hình bao gồm 8 cạnh, biết các cạnh đều bằng 6cm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Cài Win 7 Bằng Đĩa, Hướng Dẫn Cài Đặt Windows 7 Bằng Cd Chi Tiết Nhất

Trả lời: Chu vi của hình kia là: ……..cm.

Câu 4: tác dụng của phép tính: 6 × 9 + 15 là: ……….

Câu 5: 1 tháng 5 của 45m là bao nhiêu?

a/ 9m b/ 40 c/ 40m d/ 9

Câu 6: trong 6 giờ, bác bỏ công nhân làm được 24 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ, bác công nhân làm cho được từng nào sản phẩm, biết số sản phẩm làm được trong những giờ là như nhau.

a/ 4 sản phẩm b/ 6 thành phầm c/ 8 thành phầm d/ 2 sản phẩm

Câu 7: mang lại tam giác ABC có độ dài những cạnh là: AB = 57cm, BC = 45cm,

CA = 62cm. Tính chu vi tam giác ABC.

a/ 204cm b/ 154cm c/ 164cm d/ 197cm

Câu 8: Điền số tương thích vào chỗ trống: 6 × 3 = ….

Câu 9: tất cả 32 mẫu bánh chia các vào 4 hộp, hỏi từng hộp bao gồm bao nhiêu cái bánh?

a/ 6 cái b/ 10 dòng c/ 4 loại d/ 8 cái

Câu 10: kết quả của phép tính: 42 × 6 là: …………

Câu 11: Tính chu vi của tam giác ABC.

*
a/ 50cm b/ 48cm c/ 40cm d/ 45cm

Câu 12: Mỗi học sinh giỏi được tặng 6 quyển vở. Hỏi 8 học viên được tặng ngay tất cả từng nào quyển vở?

Trả lời: ……….quyển vở.

Câu 13: tra cứu một số, hiểu được số đó nhân với 6 thì bằng 18 nhân với 2. Số chính là …

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *