Trích dẫn một số trong những bài tập chương 1 sgk hình học 12 nâng cao

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): minh chứng rằng nếu khối đa diện có....Bài 2 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): chứng minh rằng nếu như khối đa diện bao gồm mỗi đỉnh là...Bài 3 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): minh chứng rằng trường hợp khối đa diện có những mặt là...Bài 4 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Hãy phân loại một khối vỏ hộp thành năm...Bài 5 (trang 7 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Hãy phân loại một khối tứ diện thành bốn......

Lời giải cụ thể bài tập SGK Hình học tập 12 nâng cao chương 1

Chương 1 Khối nhiều diện: Lí thuyết và bài bác tập có giải thuật chi tiết

Bạn đang xem: Giải bài tập hình 12 nâng cao

*

*

*

Xem thêm: Phim Báo Thù Phần 1 Vietsub + Thuyết Minh, Báo Thù Phần 1 2011 Full Hd Vietsub

*

*

Bài 15 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): mang lại tam giác ABC cố định và thắt chặt và một điểm S gắng đổi....Bài 16 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Hãy chia một khối tứ diện thành hai khối tứ diện...Bài 17 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối hộp ABCD.A"B"C"D"...Bài 18 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): Tính thể tích của khối lăng trụ n-giác...Bài 19 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): mang đến khối lăng trụ đứng ABC.A"B"C"...Bài 20 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): đến khối lăng trụ tam giác ABC.A"B"C" gồm đáy....Bài 21 (trang 28 SGK Hình học 12 nâng cao): mang đến điểm M nằm trong hình tứ diện hầu như ABCD...Bài 22 (trang 28 SGK Hình học tập 12 nâng cao): cho khối lăng trụ tam giác số đông ABC.A"B"C"...Bài 23 (trang 29 SGK Hình học 12 nâng cao): đến khối chóp tam giác S.ABC. Trên ba đường...Bài 24 (trang 29 SGK Hình học tập 12 nâng cao): Khối chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành...Bài 25 (trang 29 SGK Hình học tập 12 nâng cao): chứng minh rằng nếu có phép vị từ tỉ số k...
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *