A.Quan hệ về lượng cơ mà giá trị thực hiện này đổi lấy giá trị thực hiện khác.B.Quan hệ xác suất về lượng mà lại giá trị này đổi lấy quý giá khác.C.Quan hệ phần trăm về chất mà giá bán trị thực hiện này đổi mang giá trị sử dụng khác.D.Quan hệ xác suất về lượng cơ mà giá trị áp dụng này đổi đem giá trị áp dụng khác.

Bạn đang xem: Giá trị trao đổi là gì

*

*


*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng hồ nước Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT phần trăm & Thống kê

Đại Số đường Tính

Tâm Lý học Đại Cương

Tin học tập Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp qui định Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài thiết yếu Tiền Tệ

Xã Hội học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh nạm Giới

Cơ Sở văn hóa VN


Xem thêm: Phim Hai Người Cha Tập 3 - Phim Hai Người Cha Tập 28

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng Đảng

Trắc nghiệm tứ Tưởng hồ Chí Minh

Trắc nghiệm kinh tế Vi Mô

Trắc nghiệm tài chính Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT xác suất & Thống kê

Bài tập Đại Số đường Tính

Trắc nghiệm tâm lý Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin học tập Đại Cương

Trắc nghiệm kế toán Đại Cương

Trắc nghiệm luật pháp Đại Cương

Trắc nghiệm marketing Căn Bản

Trắc nghiệm định hướng Tài chủ yếu Tiền Tệ

Trắc nghiệm thôn Hội học Đại Cương

Trắc nghiệm xúc tích Học

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc Văn Minh cố kỉnh Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở văn hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận chính trị

Khoa học tập tự nhiên

Khoa học tập xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - nước ngoài ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - sức khoẻ

Biểu chủng loại - Văn bản


Khác

Hỏi đáp


Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - sản phẩm 7: từ 08h30 - 21h00

twitawardsrd.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *