MỤC LỤC VĂN BẢN
*

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỞ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 99/QĐ-SXD

Cần Thơ, ngày 08 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

CÔNGBỐ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ - PHẦN BỔ SUNG BAO GỒM:DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ; DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ; thu lượm VẬN CHUYỂNVÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ.

Bạn đang xem: Đơn giá xây dựng cần thơ 2017

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ điều khoản Xây dựng ngày 18 mon 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng10 năm 2013 của chính phủ về thêm vào và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định cụ thể thi hành một số trong những điều của cục luật laođộng về chi phí lương;

Căn cứ Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng5 năm 2016 của chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,viên chức cùng lực lượng vũ trang.

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng3 năm 2008 của cục Xây dựng hướng dẫn cai quản chi phí thương mại dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14tháng 7 năm năm ngoái của cỗ Lao động, yêu quý binh với Xã hội phía dẫn xác định chiphí tiền lương vào giá thành phầm dịch vụ hoạt động công ích sử dụng vốn giá cả nhà nước;

Căn cứ đưa ra quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày thứ 8 tháng10 năm năm ngoái của bộ trưởng liên nghành Bộ Xây dựng chào làng định nấc hao phí xác định giá camáy và thiết bị kiến tạo xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1033/UBND-XDĐT ngày 29 tháng3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định áp dụng túi tiền tiềnlương trong giá bán sản phẩm, thương mại & dịch vụ công ích sử dụng vốn giá cả nhà nước trênđịa bàn thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Công văn số 1080/UBND-XDĐT ngày 30 tháng3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tp về việc chào làng định mức, 1-1 giá dịchvụ công ích đô thị trên địa phận thành phố buộc phải Thơ;

Căn cứ Công văn số 1147/SLĐTBXD-LĐTLBHXD ngày 16tháng 5 năm 2017 của Sở Lao động, yêu thương binh cùng Xã hội về bài toán hướng dẫn xác địnhchi mức giá tiền lương trong giá sản phẩm, thương mại & dịch vụ công ích đô thị áp dụng vốn ngânsách nhà nước trên địa bàn thành phố cần Thơ;

Căn cứ ra quyết định số 97/QĐ-SXD ngày 08 tháng 6năm 2017 của Sở Xây dựng chào làng Định mức dự toán Dịch vụ công ích đô thị thànhphố phải Thơ - Phần té sung, bao gồm: gia hạn hệ thống thắp sáng đô thị; Duytrì cây xanh đô thị; Thu gom tải và giải pháp xử lý chất thải rắn đô thị;

Xét làm hồ sơ Đơn giá thương mại dịch vụ công ích đô thị thànhphố đề nghị Thơ - Phần bổ sung bao gồm: duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Duy trìcây xanh đô thị; Thu gom vận chuyển và cách xử trí chất thải rắn đô thị vị Phân việnKinh tế xây dựng khu vực miền nam lập; báo cáo thẩm tra số 24/2017/BCTT ngày 16 tháng01 năm 2017 của Viện kế hoạch và cải cách và phát triển giao thông vận tải đường bộ thẩm tra đơngiá, định mức dịch vụ công ích thành phố Cần Thơ;

Theo ý kiến đề xuất của Chánh văn phòng và công sở Sở, Trưởngphòng Hạ tầng kỹ thuật, Trưởng phòng kinh tế và vật tư xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ra mắt kèm theo đưa ra quyết định này Đơn giá thương mại dịch vụ công ích đôthị thành phố Cần Thơ - Phần xẻ sung, bao gồm: bảo trì hệ thống thắp sáng đôthị; bảo trì cây xanh đô thị; Thu gom tải và cách xử lý chất thải rắn đô thịlàm đại lý để cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền xác định dự toán giá cả dịch vụcông ích city và là đại lý để yêu mến thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụcông ích tiến hành theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, hoặc giao kế hoạch chotổ chức, cá thể thực hiện các dịch vụ hoạt động công ích đô thị trên địa phận thành phố,gồm những công tác:

- Duy trì hệ thống chiếu sáng sủa đô thị, bao gồm:Đào hố móng trụ, mương cáp, khoan thai tiếp địa; đính thêm đặt hệ thống đèn biểu lộ giaothông; cai quản lý, thay thế sửa chữa đèn bộc lộ giao thông.

- Duy trì hoa cỏ đô thị, gồm những: Trồng vàbảo chăm sóc cây hoa, cây kiểng, cây sản phẩm rào với thảm cỏ; bảo trì thảm cỏ câytrang trí; Bứng, dịch chuyển và dưỡng kiểng trổ hoa, kiểng tạo hình; lau chùi và vệ sinh thảm cỏ,bồn kiểng, chậu kiểng; dọn dẹp hồ nước, bể phun, hố ga, cống rảnh; duy trì biểutượng, tiểu cảnh; chăm sóc riêng cây bé cọc và mé cây tạo hình.

- Thu gom vận động và cách xử trí chất thải rắn đôthị.

Xem thêm: Bộ Dụng Cụ Con Lăn Sơn Hoa Văn Bán Ở Đâu, Cọ Lăn Sơn Hoa Văn Họa Tiết

gồm những: Nhặt, bảo vệ xác vô quá nhận; Chôn, thiêu xác vô quá nhận;Nạo vét cống bởi xe chuyên được sự dụng kết hợp các tời

Điều 2. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tp Cần Thơ - Phần bổsung ra mắt kèm theo đưa ra quyết định này sửa chữa Đơn giá gia hạn hệ thống chiếusáng công cộng, gia hạn cây xanh và Thu gom, chuyên chở và cách xử lý chất thải rắnđô thị (phần té sung) trên địa phận thành phố buộc phải Thơ chào làng theo công văn số873/SXD-KTXD ngày thứ 6 tháng 10 năm 2009 của Sở Xây dựng tp Cần Thơ.

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Trưởngphòng kinh tế và vật liệu xây dựng, Trưởng đơn vị thuộc Sở và các cơ quan, đơnvị, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành ra quyết định này./.

địa điểm nhận: - Như Điều 3; - cỗ Xây dựng (báo cáo); - ủy ban nhân dân thành phố (báo cáo); - Phó chủ tịch UBND Võ Thị Hồng Ánh (báo cáo); - các sở: KHĐT; TC; GTVT; - các Ban QLDA ĐTXD thành phố; - ủy ban nhân dân quận, huyện; - Phòng cai quản Đô thị các quận; - Phòng tài chính và Hạ tầng các huyện; - Cổng TTĐT Sở Xây dựng; - BGĐ Sở Xây dựng; - Lưu: VT, KT&VLXD, HTKT.HH.

GIÁM ĐỐC Nguyễn Tấn Dược

ĐƠN GIÁ

DỊCHVỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ CẦN THƠPHẦN BỔ SUNGCông ba kèm theo ra quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 08 tháng 6 năm 2017 của SởXây dựng thành phố Cần Thơ

THUYẾT MINH VÀ HƯỚNGDẪN SỬ DỤNG

1. Cơ sở xác minh đơn giá bán

- thông tin giá vật tư xây dựng tháng tư năm 2016trên địa bàn thành phố cần Thơ.

- tham khảo giá đồ vật tư, vật tư chuyên ngành phù hợpmặt bằng thị phần tại thời điểm xác định đơn giá.

2. Nội dung đơn giá

Đơn giá thương mại dịch vụ công ích city - phần bổ sung bao gồmcác chi phí quan trọng về thiết bị liệu, nhân lực và một trong những phương tiện để hoànthành một đơn vị trọng lượng công tác thương mại dịch vụ công ích đô thị.

a) chi phí vật liệu:

- túi tiền vật liệu trong đơn giá bao gồm chi tổn phí vậtliệu chính, vật tư phụ đề xuất cho việc triển khai và dứt một đơn vị khốilượng công tác thương mại dịch vụ công ích đô thị. Chi tiêu vật liệu trong 1-1 giá đã bao gồmhao hụt vật tư trong quá trình thực hiện nay công việc.

- giá cả vật liệu trong solo giá tính theo Thôngbáo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố đề xuất Thơ tháng bốn năm 2016.

- Đối cùng với những loại vật liệu chưa xuất hiện trong Thôngbáo giá chỉ thì tạm thời tính theo mức chi phí tham khảo thị phần tại thời điểm xác địnhđơn giá

- Trong quy trình áp dụng 1-1 giá, ví như giá đồ tư,vật liệu chăm ngành trên thời điểm đo lường và thống kê được xác minh trên đại lý mặt bằnggiá thị phần sai khác so với giá vật tư, đồ gia dụng liệu thống kê giám sát trong tập 1-1 giáthì phải điều chỉnh lại mang lại phù hợp.

b) túi tiền nhân công:

- các khoản ngân sách chi tiêu có liên quan như: Tiền ăn giữaca, những khoản phí, lệ phí, các khoản ngân sách chi tiêu khác,… đã được tính trong khoản mụcchi phí thống trị chung (Thông tứ số 06/2008/TT-BXD).

c) giá thành máy thi công:

- giá cả máy xây đắp là giá thành sử dụng cácphương tiện trang thiết bị thiết bị để xong một solo vị cân nặng công tác dịchvụ công ích đô thị.

- chi phí máy xây đắp bao gồm: chi tiêu khấu hao,chi mức giá sửa chữa, túi tiền nhiên liệu, năng lượng, ngân sách nhân công điều khiểnvà ngân sách khác.

- giá bán nhiên liệu, tích điện (chưa bao gồm thuế giá trịgia tăng) áp dụng để tính chi tiêu nhiên liệu, tích điện là:

- Xăng RON 92: 13.845 đồng/lít

- Điêzen 0,05S: 9.145 đồng/lít

- Điện: 1.671 đồng/kwh

3. Kết cấu tập đối kháng giá

Đơn giá thương mại & dịch vụ công ích đô thị - phần bổsung được trình diễn theo nhóm, loại công tác làm việc và được mã hóa thống nhất gồm 3 phần:

Phần A: Công tác gia hạn hệ thống thắp sáng đô thị

Phần B: Công tác duy trì cây xanh thành phố

Phần C: công tác làm việc thu gom, di chuyển và cách xử lý chấtthải rắn thành phố

4. Hướng dẫn thực hiện

- Đơn giá dịch vụ thương mại công ích đô thị - phần bổ sung làcơ sở nhằm lập và cai quản chi phí dịch vụ thương mại công ích; là cửa hàng để xác minh giá góithầu, yêu quý thảo, coi xét, ra quyết định giá thương mại & dịch vụ công ích tiến hành theophương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch cho tổ chức, cá thể thực hiệncông tác thương mại & dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố phải Thơ.

- Trường hòa hợp công tác thương mại & dịch vụ công ích đô thị của địaphương có yêu ước kỹ thuật với điều kiện tiến hành khác với mức sử dụng trong tậpđơn giá bán hoặc những loại công tác dịch vụ công ích đô thị không được công bố địnhmức thì những tổ chức, cá nhân thực hiện nay dịch vụ tiến hành điều chỉnh định nấc hoặcxác lập định mức bắt đầu và gửi những định nút này về Sở phát hành để tổng thích hợp trình Ủyban nhân dân thành phố ra mắt áp dụng.

A- DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ

BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

(Giá chưa xuất hiện thuếgiá trị gia tăng)

Stt

Tên đồ gia dụng tư

Đơn vị

Đơn giá (đồng)

1

Aptômát 25A

cái

23.100

2

Băng dính

cuộn

7.727

3

Bóng đèn Led

cái

40.000

4

Bóng đèn gai tóc 100-200W

cái

4.000

5

Bàn chải sắt

cái

4.000

6

Băng keo dán giấy PVC

m

600

7

Bộ điều khiển và tinh chỉnh đèn biểu thị giao thông

bộ

4.500.000

8

Biến núm đổi năng lượng điện

cái

50.000

9

Cát nền

m3

93.636

10

Cát quà ML > 2

m3

272.727

11

Chổi sơn

cái

5.000

12

Cột đèn biểu thị giao thông

cột

2.500.000

13

Chiết áp 100kOhm

cái

30.000

14

Cáp dấu hiệu giao thông

m

13.950

15

Đinh 5cm

kg

14.545

16

Đá 1x2

m3

372.727

17

Điện năng

kwh

1.671

18

Điêzen 0,05S

lít

9.145

19

Dây PVC 1x0,5

m

1.600

20

Đui đèn

cái

3.000

21

Đèn biểu đạt giao thông

bộ

500.000

22

Điện trở (10-15) kOhm

cái

20.000

23

Đồng hồ nước đo đếm năng lượng điện

cái

100.000

24

Dây súp

m

1.850

25

Gỗ ván khuôn

m3

3.636.364

26

Gạch lát

viên

1.050

27

Giắc gặm 30 đầu

cái

50.000

28

Khung móng tủ tinh chỉnh giao thông

khung

500.000

29

Kính màu

cái

50.000

30

Lưới thép

m2

25.714

31

Nối ống PVC D49

cái

7.900

32

Mobine

cái

50.000

33

Nước ngọt

lít

7

34

Nhựa thông

kg

35.000

35

Ổ cắm

cái

5.455

36

Ống PVC D49

m

21.400

37

Phích cắm

cái

5.000

38

Phản quang đèn dấu hiệu giao thông

cái

40.000

39

Rắc teo PVC D49

cái

20.000

40

Sơn màu

kg

84.545

41

Thiếc hàn

kg

30.000

42

Tủ tinh chỉnh giao thông

tủ

5.000.000

43

Tụ năng lượng điện EPF-16V

cái

15.000

44

Vi mạch điều khiển

cái

100.000

45

Xi măng PC40

kg

1.445

46

Xăng RON 92

lít

13.845

47

Xăng pha sơn

lít

13.845

BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂNCÔNG

TT

Chức danh công việc

Bậc lương

Hệ số lương (Hcb)

Đơn giá (đồng/công)

Vùng II

Vùng III

I.6.a dịch vụ công ích đô thị - nhóm I (điều kiện lao đụng bình thường):

1

Mộc, nề, sắt, cốp pha, đào đất, đắp đất; phát sáng đô thị

2/7

1,83

161.814

144.781

2

- nt -

3/7

2,16

190.994

170.889

3

- nt -

6/7

3,56

314.786

281.651

I.6.b dịch vụ thương mại công ích city - team II (điều khiếu nại lao rượu cồn nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm):

4

Vận hành những loại máy

3/7

2,31

204.257

182.757

5

- nt -

4/7

2,71

239.627

214.403

II.3 công nhân lái xe:

Nhóm 1: xe cộ con, xe pháo tải, xe pháo cẩu dưới 3,5 tấn, xe khách hàng dưới trăng tròn ghế

6

Công nhân lái xe - đội 1

1/4

2,18

192.762

172.472

7

- nt -

2/4

2,57

227.247

203.327

8

- nt -

3/4

3,05

269.690

241.302

Nhóm 2: xe tải, xe cẩu từ 3.5t đến bên dưới 7,5 tấn, xe khách hàng từ trăng tròn ghế đến dưới 40 ghế

9

Công nhân lái xe - nhóm 2

1/4

2,35

207.794

185.921

10

- nt -

2/4

2,76

244.048

218.358

11

- nt -

3/4

3,25

287.375

257.125

Nhóm 3: xe tải, xe cẩu tự 7,5 tấn mang lại dưới 16,5 tấn, xe khách hàng từ 40 ghế đến dưới 60 ghế

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *