Đêm nay ai gửi em về Đường khuya sao trời lung linh Đêm nay ai chuyển em về mắt em sao chiếu lung linh Đêm nay lúc em đi rồi Đường khuya riêng một mình tôi Đêm nay khi em đi rồi Tôi về đếm bước lẻ loi Điệp khúc:Người yêu thương ơi vào tình muộn người yêu ơi trong tình ai oán Trọn tình cảm ta đã lẫn nhau Hãy quên niềm đau thời gian ơi xin tạm dừng Thời gian ơi xin dừng lại Cho đôi người tình Yêu trong muộn màng Đừng khóc ly tan Đêm mai ai chuyển em về mình em bên trên hè phố vắng tanh Đêm mai ai chuyển em về đôi mắt em lệ ướt long lanh Đêm mai không người nào đưa về bạn ơi xin đừng hờn dỗi Đêm nay cô đơn đi về Xin fan hãy ghi nhớ tình tôi

Bạn đang xem: Đêm nay ai đưa e về


Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Xem Phim Huyền Thoại Biển Xanh Tập 8 Vietsub, Huyền Thoại Biển Xanh Tập 8

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *