toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Để đánh số trang của một cuốn sách

*

Để đánh số trang một cuốn sách,người ta đã dùng tất cả 300 chữ số.Hỏi cuốn sách đó tất cả bao nhiêu trang?


*

Từ trang 1 cho trang 9 bao gồm số số trang là : 

(9 - 1) : 1 + 1 = 9 trang

Số chữ số cần dùng làm đánh 9 trang đó là : 

9 x 1 = 9 chữ số

Từ trang 10 mang đến trang 99 có số số trang là : 

(99 - 10) : 1 + 1 = 90 trang

Số chữ số cần dùng để đánh 9 trang đó là : 

90 x 2 = 180 chữ số

=> Để khắc số trang sót lại thì nên :

300 - 180 - 90 = 30 chữ số

=> Số trang viết được là : 

30 : 3 = 10 trang

=> Cuốn sách đó bao gồm số trang là : 

10 + 90 + 9 = 109 trang


*

Từ 1 mang đến 99 bao gồm 9 chữ sốTừ 10 đến 99 có: (99 - 10 + 1) x 2 = 180 chữ sốSố chữ số còn đề nghị dùng là: 300 - (180 + 9) = 111 chữ sốSố trang bao gồm 3 chữ số: 111 : 3 = 37 (trang)Số trang cuốn sách đó bao gồm là: 99 + 37 = 136 (trang) Đ/s:....


Xem thêm: Những Cặp Đôi Hàn Quốc Dễ Thương Nhất Showbiz Hàn Quốc, 340 Cặp Đôi Ý Tưởng Trong 2021

Giải Từ trang 1 mang đến trang 9 có 9 trang, đề xuất viết 9 chữ số. Từ trang 10 đến trang 99 tất cả 90 trang, nên viết:  2 x 90 = 180 ( chữ số ) Vì 9 + 180 = 189 Số trang được đặt số với 3 chữ số là:  ( 300 - 189 ) : 3 = 37 ( trang ) Vậy quyển sách tất cả :  9 + 90 + 37 = 136 ( trang )  Đáp số: 136 trang


Để đặt số trang của một cuốn sách bạn ta đã buộc phải dùng toàn bộ 95 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang?


để đánh số trang của một trang sách,người ta phải dùng 279 lượt chữ số.hỏi cuốn sách đó tất cả bao nhiêu trang ?


để viết số trang một cuốn sách ban đầu từ trang 1 người ta dùng tất cả 2460 chữ số . Hỏi cuốn sách đó gồm bao nhiêu trang ?

 


để khắc số trang của một cuốn sách ,người ta thực hiện hết 222 chữ số.Hỏi cuốn sách đó dầy từng nào trang < không nhắc bìa >


để đặt số tang của một cuốn sách fan ta bắt buộc dùng những chữ số tự 0 cho 9 . Vậy ước ao đánh số trang sách của một cuốn sách dày 124 trang cần dùng toàn bộ bao nhiêu chữ số ?


để khắc số trang của một cuốn sách ban đầu từ trang 1. ,trung bình từng trang cần dùng nhì chữ số.hỏi cuốn sách kia dày từng nào trang?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *