Đăng ký tài khoản Đăng ký kết một tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com bằng tên tài khoản Đăng ký một thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com bằng thư điện tử Đăng ký một thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com bằng thông tin tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo

Thông tin tài khoản Bổ sung thư điện tử đăng nhập Thay đổi e-mail đăng nhập chủ yếu Xóa thư điện tử đăng nhập Bổ sung số smartphone đăng nhập Thay thay đổi số smartphone đăng nhập bao gồm Xóa số smartphone đăng nhập Kết nối tài khoản Xóa liên kết tài khoản Đổi password Cập nhật tin tức tài khoản Bổ sung, biến đổi số smartphone nạp twitawardsrd.comXu bằng SMS

Bảo vệ tài khoản Bổ sung CMND Thay thay đổi CMND Xác thực CMND Bổ sung email bảo đảm Thay thay đổi email bảo đảm an toàn Bổ sung số điện thoại bảo vệ Thay đổi số điện thoại bảo vệ Bổ sung mã trò chơi (mật khẩu cấp cho 2) Thay thay đổi mã trò chơi (mật khẩu cấp cho 2) Bổ sung, thay đổi câu hỏi và câu vấn đáp bảo mật Hướng dẫn cách đặt mật khẩu bình yên Sử dụng bàn phím ảo Cập nhật các thông tin đặc biệt để đảm bảo an toàn tài khoản Khóa thông tin tài khoản bằng số năng lượng điện thoại bảo đảm

Lấy lại tin tức tài khoản Lấy lại mật khẩu dùng thắc mắc và câu trả lời bảo mật Lấy lại mật khẩu dùng email đảm bảo Lấy lại mật khẩu dùng số điện thoại bảo đảm Lấy lại mã trò chơi (mật khẩu cấp cho 2)

Đăng nhập Game Chuyển đổi tài khoản game

cung ứng khách hàng: http: //hotro.twitawardsrd.com.vn


Các thắc mắc thường gặp


Tôi bao gồm phải buộc phải điền tất cả các thông tin trên trang đk twitawardsrd.com twitawardsrd.com không?

Bạn không độc nhất vô nhị thiết đề nghị điền tất cả các thông tin khi đăng ký twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Mặc dù nhiên, để thông tin tài khoản của bạn có thể được cung cấp khi bạn quên mật khẩu hoặc khi tất cả tranh chấp về tài khoản, bạn phải điền vừa đủ thông tin như:

Địa chỉ email bảo vệ: công ty chúng tôi sẽ dùng tin tức này nhằm liên lạc với chúng ta và giúp cho bạn lấy lại được mật khẩu, mã game khi bạn quên. Thông tin CMND: tin tức này dùng để xác thực các bạn là chủ mua của tài khoản, khi có xảy ra tranh chấp.

Về đầu trang


lúc quên mật khẩu tôi buộc phải làm gì?

Bạn rất có thể lấy lại được mật khẩu bằng phương pháp sau:

truy cập website sau: https://twitawardsrd.com/forgotinfo/index.html Nhập vào tên, thư điện tử hoặc số điện thoại cảm ứng đăng nhập. Chọn "Quên mật khẩu", nhập mã khám nghiệm và dìm "Tiếp tục".

Về đầu trang


Mã game (Mật khẩu cấp 2) là gì?

Mã game là khái niệm new của mật khẩu cấp 2 trước đây, mã này chỉ cần sử dụng như mật khẩu cấp cho 2 cho các game bao gồm yêu mong cần xác thực mã game (mật khẩu cấp cho 2) khi thực hiện một số trong những tác vụ vào game. Đồng thời mã game (mật khẩu cấp 2) cũng dùng để đưa lại được mật khẩu cấp 1 lúc cần.

Bạn đang xem: Zing id

Về đầu trang


lúc quên mã game (mật khẩu cấp cho 2) tôi nên làm gì?

Bạn rất có thể lấy lại được mã game (mật khẩu cấp cho 2) bằng cách:

truy cập website https://twitawardsrd.com/forgotinfo/index.38.html Nhập vào tên, thư điện tử hoặc số điện thoại đăng nhập. Lựa chọn "Quên mã game (mật khẩu cấp cho 2)", nhập mã chất vấn và thừa nhận "Tiếp tục".

Về đầu trang


Làm núm nào để đảm bảo tài khoản của tôi được giỏi nhất?

Để có thể bảo đảm tài khoản của chúng ta tốt nhất, bạn cần phải cập nhật không thiếu thông tin cho thông tin tài khoản như: thư điện tử bảo vệ, Số smartphone bảo vệ, minh chứng nhân dân, câu hỏi và vấn đáp bảo mật.

Chú ý: câu hỏi và vấn đáp bảo mật yêu cầu dễ lưu giữ với các bạn nhưng không dễ đoán đối với ngưới khác.

Về đầu trang


Mã số tài khoản là gì?

Đây là mã số tương ứng với mỗi tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Mã số này dùng để giúp bạn bảo vệ không bị lộ tin tức đăng nhập khi thực hiện các thanh toán mua twitawardsrd.comXu. Khi thanh toán mua twitawardsrd.comXu chúng ta cũng có thể cung cung cấp mã số thông tin tài khoản thay vì thực hiện tên đăng nhập.

Về đầu trang


vì sao tôi có thông báo "Tài khoản của bạn gần đầy đủ thông tin" khi tôi sẽ đăng nhập vào twitawardsrd.com twitawardsrd.com?

Tài khoản của doanh nghiệp được cảnh báo gần đầy đủ thông tin là do bạn thiếu hụt một trong các thông tin như: thư điện tử bảo vệ, minh chứng nhân dân. Những tin tức này là quan trọng cho tài khoản, nên các bạn được yêu thương cầu cập nhật đầy đủ nhằm khi cần chúng ta có thể nhận cung ứng từ VNG.

Về đầu trang


những thông tin bảo mật trên trang “đăng ký” hoặc “cập nhật thông tin” thông tin tài khoản dùng để triển khai gì?

Các thông tin bảo mật là các thông tin quan lại trọng, khiến cho bạn bảo mật cho thông tin tài khoản hoặc giúp bạn lấy lại được password và bảo vệ tài khoản.

Về đầu trang


Đăng cam kết một tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com bằng tên tài khoản


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Screen Đăng nhập hiển thị, dìm nút Đăng cam kết tài khoản

Bước 2: Tại màn hình Đăng ký, nhấn link “Bằng Tài khoản” cùng nhập thông tin đăng ký.

Để đăng ký nhanh, bạn chỉ cần điền tin tức bắt buộc: tên đăng nhập, password và xác nhận mật khẩu.

*

Bước 3: Sau khi nhập các thông tin trên, dìm nút “Đăng ký”, screen sau sẽ hiển thị:

Bước 4: Vậy là bạn đã có 1 tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com để sử dụng tất cả các thành phầm của VNG. Mặc dù nhiên, để tài khoản được đảm bảo an toàn tốt hơn cùng được hỗ trợ nhiều rộng từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" nhằm thực hiện bổ sung cập nhật thêm những tin tức sau:

Về đầu trang


Đăng cam kết một thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com bởi email


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Màn hình hiển thị Đăng nhập hiển thị, thừa nhận nút Đăng cam kết tài khoản

Bước 2: Nhập không hề thiếu các thông tin và nhận nút “Đăng ký”.

*

Bước 3: Thực hiện thành công, hệ thống thông báo:

*

Bước 4: Truy cập thư điện tử và thực hiện theo giải đáp để hoàn chỉnh việc đk tài khoản.

*

Bước 5: Sau khi nhấn link xác thực đăng ký kết tài khoản, khối hệ thống thông báo:

Bước 6: Vậy là bạn đã sở hữu 1 tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com nhằm sử dụng tất cả các thành phầm của VNG. Tuy nhiên, để tài khoản được bảo đảm tốt hơn và được hỗ trợ nhiều rộng từ VNG, bạn phải nhấn nút "Cập nhật" để thực hiện bổ sung thêm những tin tức sau:

Lưu ý: Khi đk thành công thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com bằng email, khối hệ thống sẽ tự động thêm email đk vào ngôi trường email đảm bảo an toàn tài khoản.

Về đầu trang


Đăng ký một thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com bằng thông tin tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Màn hình Đăng nhập hiển thị, thừa nhận nút Đăng ký tài khoản

*

Bước 2: Nhấn nút Google (hoặc Facebook, hoặc Yahoo)

*

Bước 3: Nhập tin tức email và mật khẩu của tài khoản Google (hoặc Facebook, hoặc Yahoo). Dìm nút “Đăng nhập”.

*

Lưu ý: Nếu trình duyệt của bạn đang tài năng khoản Facebook, Google hoặc Yahoo ở trạng thái vẫn đăng nhập, hệ thống sẽ tự động hóa xác thực với tài khoản đó và người tiêu dùng sẽ không yêu cầu nhập tin tức ở cách này.

Bước 4: Nhấn nút “Chấp nhận”.

*

Lưu ý: Nếu thông tin tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo của công ty đã từng cho phép hệ thống truy cập thông tin tài khoản, bạn sẽ không cần triển khai bước này.

Bước 5: Nhấn nút “Đồng ý” để xác nhận đồng ý với các thỏa thuận sử dụng.

*

Bước 6: Hệ thống hiện thông báo đăng ký thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com thành công.

Bước 7: Vậy là bạn đã sở hữu 1 thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com để sử dụng tất cả các thành phầm của VNG. Mặc dù nhiên, để tài khoản được bảo vệ tốt hơn và được cung ứng nhiều hơn từ VNG, bạn cần nhấn nút "Cập nhật" nhằm thực hiện bổ sung cập nhật thêm những thông tin sau:

Lưu ý: Khi đk thành công tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com bằng thông tin tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo, hệ thống sẽ:

gửi tên thông tin tài khoản và mật khẩu twitawardsrd.com twitawardsrd.com đến showroom email Facebook/ Google/ Yahoo. Auto thêm thư điện tử Facebook/ Google/ Yahoo vào trường email bảo đảm an toàn tài khoản.

Về đầu trang


Bổ sung e-mail đăng nhập


Bước 1: truy vấn website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “Email đăng nhập”, nhấn liên kết “Cập nhật”.

Bước 2: Nhập địa chỉ email đăng nhập và nhấn nút “Gửi thư điện tử xác nhận”.

*

Bước 3: Thực hiện thành công, hệ thống thông báo:

*

Bước 4: Truy cập thư điện tử và tiến hành theo khuyên bảo để hoàn toàn việc bổ sung cập nhật email đăng nhập.

*

Bước 5: Sau lúc nhấn link xác nhận bổ sung cập nhật email đăng nhập, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Thay đổi thư điện tử đăng nhập chính


Bước 1: truy vấn website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Bên trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần thông tin “Email đăng nhập”, nhấn link “Cập nhật”.

Bước 2: Chọn email bạn muốn đặt làm e-mail đăng nhập chính. Sau đó, nhập mật khẩu và nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện nay thành công, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Xóa e-mail đăng nhập


Bước 1: truy vấn website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Bên trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “Email đăng nhập”, nhấn links “Cập nhật”.

Bước 2: Nhấn biểu tượng xóa “X” kế bên e-mail đăng nhập bạn muốn xóa. Sau đó, nhập mật khẩu và nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Lưu ý: Email đăng nhập chính sẽ không được phép xóa.

Về đầu trang


Bổ sung số điện thoại cảm ứng thông minh đăng nhập


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “SĐT đăng nhập”, nhấn liên kết “Cập nhật”.

Bước 2: Nhập số điện thoại đăng nhập với nhấn nút “Gửi mã xác minh”.

*

Bước 3: Nhập mã xác minh mà hệ thống đã gửi tin nhắn cho bạn, mã kiểm soát và dìm nút “Xác minh”.

*

Bước 4: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Thay đổi số điện thoại thông minh đăng nhập chính


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Bên trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần thông tin “SĐT đăng nhập”, nhấn liên kết “Cập nhật”.

Bước 2: Chọn SĐT bạn có nhu cầu đặt làm cho SĐT singin chính. Sau đó, nhập mật khẩu với nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện nay thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Xóa số điện thoại cảm ứng đăng nhập


Bước 1: truy vấn website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “SĐT đăng nhập”, nhấn liên kết “Cập nhật”.

Bước 2: Nhấn hình tượng xóa “X” bên cạnh số điện thoại thông minh đăng nhập bạn muốn xóa. Sau đó, nhập mật khẩu với nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện nay thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Lưu ý: Số smartphone đăng nhập chính sẽ không được phép xóa.

Về đầu trang


Kết nối tài khoản


Cho phép người dùng kết nối thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com với thông tin tài khoản Facebook, Google và Yahoo. Để kết nối tài khoản, bạn tiến hành theo quá trình sau:

Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên menu bên trái, nhấn chọn mục “Thông tin kết nối”.

Bước 2: Nhấn nút “Kết nối” kế bên tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo muốn kết nối.

*

Bước 3: Nhập thư điện tử và password của tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo.

*

Lưu ý: Nếu trình duyệt của bạn đang có tài năng khoản Facebook, Google hoặc Yahoo ngơi nghỉ trạng thái đã đăng nhập, khối hệ thống sẽ tự động xác thực với tài khoản đó và người tiêu dùng sẽ không đề xuất nhập thông tin ở bước này.

Bước 4: Nhấn nút “Chấp nhận”

*

Lưu ý: Nếu thông tin tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo của công ty đã từng có thể chấp nhận được hệ thống truy cập thông tin tài khoản, các bạn sẽ không cần tiến hành bước này.

Bước 5: Nhập password twitawardsrd.com twitawardsrd.com và nhấn nút “Đồng ý”.

*

Bước 6: Thực hiện tại thành công, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Xóa kết nối tài khoản


Cho phép người tiêu dùng xóa liên kết với những tài khoản Facebook, Google hoặc Yahoo khi cần. Để xóa kết nối, bạn tiến hành theo công việc sau:

Bước 1: truy vấn website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên menu mặt trái, nhấn lựa chọn mục “Thông tin kết nối”.

Bước 2: Nhấn nút “Xóa kết nối” kế bên thông tin tài khoản Facebook/ Google/ Yahoo ao ước xóa kết nối.

*

Bước 3: Nhập mật khẩu twitawardsrd.com twitawardsrd.com và nhấn nút “Đồng ý”.

*

Bước 4: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Đổi mật khẩu


Bước 1: Đăng nhập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên trang “Thông tin đăng nhập”, phần tin tức “Mật khẩu”, nhấn liên kết “Đổi mật khẩu”.

*

Bước 2: Nhập rất đầy đủ các thông tin và dìm nút “Cập nhật”.

*

Bước 3: Thực hiện thành công, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Cập nhật tin tức tài khoản


Bước 1: Đăng nhập trang web twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên menu bên trái, nhấn chọn mục “Thông tin chung”.

*

Bước 2: Tại trang “Thông tin cá nhân”, nhấn links “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập không hề thiếu các tin tức và nhận nút “Cập nhật”.

*

Về đầu trang


Bổ sung, biến đổi số smartphone nạp twitawardsrd.comXu bởi SMS


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên menu bên trái, nhấn chọn mục “Đăng cam kết số điện thoại”.

*

Bước 2: Trên trang “Đăng ký kết SĐT nạp twitawardsrd.comXu bằng SMS”, nhấn link Cập nhật.

*

Bước 3: Nhập số điện thoại và nhận nút “Cập nhật”.

*

Về đầu trang


Bổ sung CMND


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên menu bên trái, nhấn chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

*

Bước 2: Tại tin tức CMND, nhấn links “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập khá đầy đủ thông tin cùng nhấn “Cập nhật”.

*

Bước 4: Thực hiện thành công, hệ thống thông báo.

*

Về đầu trang


Thay thay đổi CMND


Để biến hóa CMND, bạn triển khai theo công việc hướng dẫn tại đây.

Về đầu trang


Điều kiện: thông tin tài khoản twitawardsrd.comtwitawardsrd.com đề nghị đăng kí khá đầy đủ thông tin CMND.

Hướng dẫn bổ sung cập nhật CMND

Hướng dẫn đổi khác CMND

*

*

*

Bước 1: truy vấn website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Tại menu bên trái, nhấn chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

*

Bước 2: Tại thông tin CMND, nhấn link “Xác thực”.

Xem thêm: Đấu Phá Thương Khung Chap 343, Truyện Tranh Đấu Phá Thương Khung

*

Bước 3: Nhấn lựa chọn "Cho phép” nhằm mở camera.

*

Bước 4: Chụp hình ảnh mặt trước của CMND.

*

*

Bước 5: Chụp hình ảnh mặt sau của CMND.

*

*

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin của CMND, nhấn chọn "Xác nhận".

*

Bước 7: Chụp ảnh gương mặt, tuân theo hướng dẫn trên màn hình.

*

*

*

*

*

*

Bước 8: Thực hiện thành công, khối hệ thống thông báo.

Trạng thái chuẩn xác thành công.

*

Trạng thái hóng xác thực: Thông tin của chúng ta đã được nhờ cất hộ đi cùng đang đợi duyệt. twitawardsrd.com twitawardsrd.com sẽ cập nhật yêu cầu trong tầm 3 ngày làm việc.

*

Trạng thái chuẩn xác không thành công: Bạn vui vẻ thực hiện tại lại xác thực.

*

Về đầu trang


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên menu mặt trái, nhấn lựa chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

*

Bước 2: Tại phần thông tin Email bảo vệ, nhấn links “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập emai đảm bảo an toàn và nhận nút “Cập nhật”.

*

Bước 4: Thực hiện nay thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Bước 5: Truy cập địa chỉ email và tiến hành theo giải đáp trong thư điện tử để hoàn toàn việc bổ sung email bảo vệ.

*

Về đầu trang


Bước 1: truy vấn website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Tại menu bên trái, nhấn chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

*

Bước 2: Tại phần thông tin “Email bảo vệ”, nhấn links “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập không thiếu thốn các thông tin và dấn nút “Tiếp tục”.

*

Bước 4: Sau khi cảm nhận tin nhắn “Mã xác minh” từ bỏ hệ thống, nhập những thông tin và nhấn nút “Đồng ý”.

*

Bước 5: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Bước 6: Truy cập add email bắt đầu và triển khai theo hướng dẫn trong e-mail để hoàn chỉnh việc biến hóa email bảo vệ.

*

Về đầu trang


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Tại menu bên trái, nhấn chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

Bước 2: Tại phần tin tức “SĐT bảo vệ”, nhấn links “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập vừa đủ các thông tin và nhấn nút “Tiếp tục”.

*

Bước 4: Sau khi nhận ra tin nhắn “Mã xác minh” từ hệ thống, nhập mã xác minh và nhấn nút “Đồng ý” để chính xác số smartphone bảo vệ.

*

Bước 5: Thực hiện tại thành công, hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Bước 1: truy vấn website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên menu mặt trái, nhấn lựa chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

Bước 2: Tại phần thông tin “SĐT bảo vệ”, nhấn link “Cập nhật”.

*

Bước 3: Nhập không thiếu các tin tức và nhấn nút “Tiếp tục”.

*

Bước 4: Hệ thống sẽ nhắn tin nhắn “Mã xác minh” tới số điện thoại bảo đảm hiện trên của bạn, nhập mã xác minh cùng nhấn nút “Đồng ý” để xác nhận việc đổi khác sang số năng lượng điện thoại đảm bảo an toàn mới.

*

Bước 5: Hệ thống sẽ nhắn tin nhắn "Mã xác minh” cho tới số điện thoại bảo vệ mới của bạn, nhập mã xác minh cùng nhấn nút “Đồng ý” nhằm hoàn tất bài toán xác thực mang đến số điện thoại bảo đảm an toàn mới.

*

Bước 6: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Bước 1: Đăng nhập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Ở menu mặt trái, nhấn lựa chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

Bước 2: ở trong phần thông tin “Mã game”, nhấn link “Cập nhật”.

Bước 3: Nhập không thiếu thốn các thông tin và nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 4: Thực hiện thành công, hệ thống thônng báo:

*

Về đầu trang


Bước 1: Đăng nhập trang web twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Ở menu bên trái, nhấn lựa chọn mục “Bảo vệ tài khoản”.

Bước 2: Tại thông tin “Mã game”, nhấn links “Cập nhật”.

Bước 3: Nhập không thiếu thốn các thông tin và nhấn nút “Cập nhật”.

*

Bước 4: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo.

*

Bước 5: Truy cập e-mail và thực hiện theo lý giải trong e-mail để hoàn tất việc biến đổi mã game.

*

Về đầu trang


Để bảo đảm tài khoản nghiêm ngặt và bình an hơn, hãy đổi thường xuyên đổi mật khẩu của người tiêu dùng theo những cách sau:

Chiều nhiều năm mật khẩu: con số ký tự trường đoản cú 8 mang lại 32. Nghĩ hồ hết câu thật cực nhọc đoán với người khác tuy vậy thật dễ nhớ với bạn. Ví dụ: “I really love SG đô thị number 1". Lấy những chữ đầu của từng từ trong câu. Ví dụ: áp dụng ví dụ bên trên thì bạn sẽ đặt là "irlSGcn1". Thêm tính phức tạp bằng cách trộn các chữ hoa, chữ thường cùng số. Cuối cùng, chũm một vài ba kí tự sệt biệt. Chúng ta có thể sử dụng các biểu tượng trông giống những chữ cái, khoảng chừng trắng, những từ phối kết hợp và những cách khác để làm cho mật khẩu của người tiêu dùng phức tạp hơn. Ví dụ: "irl0ve SGc #1". Nên cố gắng biến hóa mật khẩu sau một thời hạn nhất định. Ví dụ: sau 45 ngày.

Về đầu trang


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Dìm vào liên kết “Quên mật khẩu”.

Bước 2: Nhập tên, thư điện tử hoặc số điện thoại đăng nhập. Chọn mục “Quên mật khẩu”, nhập mã kiểm tra và dìm nút “Tiếp tục”.

Bước 3: Chọn mục "Gởi thư về add Email đảm bảo tài khoản".

*

Bước 4: Hệ thống thông báo gửi con đường dẫn chứng thực về vỏ hộp thư của bạn.

*

Bước 5: Truy cập hộp thư email bảo vệ và nhấn vào link xác nhận.

*

Bước 6: Nhập mật khẩu mới và nhấn nút “Đồng ý”.

*

Bước 7: Thực hiện tại thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Bước 1: truy cập website twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Nhấn vào link “Quên mật khẩu”.

Bước 2: Nhập tên, email hoặc số điện thoại đăng nhập. Chọn mục “Quên mật khẩu”, nhập mã kiểm tra và dấn nút “Tiếp tục”.

Bước 3: Chọn mục "Sử dụng Số năng lượng điện thoại bảo đảm tài khoản".

*

Bước 4: Sử dụng số điện thoại dùng đảm bảo an toàn tài khoản, biên soạn tin cùng gửi mang đến 8017 theo hướng dẫn để lấy “Mã xác minh”. Sau thời điểm nhận được tin nhắn “Mã xác minh” trường đoản cú hệ thống, dấn nút “Tiếp tục”.

*

Bước 5: Nhập không thiếu thốn các thông tin và nhận nút “Tiếp tục”.

*

Bước 6: Thực hiện thành công, khối hệ thống thông báo:

*

Về đầu trang


Điều kiện:

1. Thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com của doanh nghiệp đã xong xuôi khai báo CMND và xác nhận e-mail và SĐT trên trang twitawardsrd.com

2. Tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com của chúng ta chưa dùng để làm chơi game đã chọn

3. Tài khoản nghịch game của người tiêu dùng đã chấm dứt khai báo CMND bên trên account.twitawardsrd.com

4. Thông tin CMND, email và SĐT của tài khoản game và thông tin tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com gồm thông tin tương tự như nhau

Bước 1: Truy cập trang web twitawardsrd.com twitawardsrd.com. Trên menu mặt trái, nhấn chọn mục “Đăng nhập trò chơi”.

*

Bước 2: Khách hàng chọn Game đề xuất chuyển đổi.

*

Bước 3: Khách hàng nhấn chọn “Thực hiện” nhằm tiếp tục.

*

Bước 4: Hệ thống hiển thị các cổng singin game.

*

Bước 5: Khách hàng thực hiện đăng nhập (Vd: FB, GG, Zalo, Appletwitawardsrd.com…)

Khách hàng lựa chọn cổng đăng nhập cùng login với tài khoản truy vấn game.

Sau khi login thành công, hệ thống chuyển về trang twitawardsrd.com cùng tại mục “Đăng nhập trò chơi”.

*

Bước 6: Khách sản phẩm thực hiện đổi khác SMS/Email.

người sử dụng chọn “Gửi mã xác minh” của email và nhập mã xác minh được gửi đến từ hộp thư (khách hàng soát sổ mail chính/spam). Khách hàng chọn “Gửi mã xác minh” của SĐT và nhập OTP được gởi đến. (Lưu ý: mỗi số điện thoại chỉ rất có thể nhận 3 mã xác minh từng ngày, 1 mã xác minh biện pháp nhau từng 5 phút) người tiêu dùng nhập mã khám nghiệm (CAPTCHA).

*

Bước 7: Hệ thống tiến hành chuyển đổi.

quý khách chọn “Thực hiện” sau khoản thời gian hoàn tất nhập những mã xác minh từ cách 7.

*

Bước 8: Hiển thị popup chứng thực khách hàng muốn chuyển đổi đăng nhập game:

*

khách hàng chọn “Đồng ý” để xác nhận đổi khác thành công. Hệ thống hiển thị popup thông báo người sử dụng đã chuyển đổi đăng nhập game thành công.

*

Bước 9: Hệ thống lưu lại lịch sử gửi đổi.

Khách hàng lựa chọn “Đồng ý” từ bước 8, sau đó hệ thống hiển thị kế hoạch sử thay đổi đăng nhập.

*

*

Bước 10: Khách sản phẩm vào game, đăng nhập bằng twitawardsrd.com twitawardsrd.com kiểm tra thông tin nhân đồ đã đổi khác thành công.

VD: game CLOUDSONG

Sau khi biến hóa đăng nhập thành công từ hãng apple sang twitawardsrd.com twitawardsrd.com

quý khách hàng log in game với tài khoản twitawardsrd.com twitawardsrd.com đang thực hiện chuyển đổi (Thấy hiển thị đúng/đủ nhân đồ dùng trong thông tin tài khoản cũ) .

*

quý khách hàng login với kênh Appletwitawardsrd.com chứa nhân đồ vật trước kia sau khi đổi khác thành công, không hiển thị nhân trang bị cũ.

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *