Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật, SA vuông góc cùng với đáy, AB=a, AD=2a. Góc giữa SB và đáy bằng 45°. Thể tích khối chóp S.ABC bằng:


Bạn đang xem: Cho hình chóp tam giác đều sabc có cạnh đáy bằng a góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng 60 độ

Cho hình chóp S.ABCD tất cả ABCD là hình thang vuông trên A và D thỏa mãn SA⊥ABCDvà AB=2AD=2CD=2a=2SA. Thể tích khối chóp S.BCD là:


Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy là hình vuông vắn cạnh a, SA vuông góc với phương diện phẳng lòng (ABCD) và SA=a. Điểm M ở trong cạnh SA sao choSMSA=k. Xác minh k thế nào cho mặt phẳng (BMC) phân tách khối chóp S.ABCD thành nhì phần có thể tích bởi nhau.


Cho hình vỏ hộp ABCD.A’B’C’D’ hoàn toàn có thể tích bằng V. Hotline M, N, P, Q, E, F lần lượt là tâm các hình bình hành ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, BCC’B’, CDD’C’, DAA’D’. Thể tích khối nhiều diện có các đỉnh M, P, Q, E, F, N bằng:


Cho hình chóp S.ABCD gồm SA⊥ABCD. Biết SA=a2, cạnh SC sinh sản với lòng một góc 60°và diện tích s tứ giác ABCD là 3a22. điện thoại tư vấn H là hình chiếu của A trên cạnh SC. Tính thể tích khối chóp H.ABCD.


Một khối chóp tam giác có cạnh đáy bởi 6, 8, 10. Một ở bên cạnh có độ dài bởi 4 và tạo nên với lòng một góc 60°. Thể tích của khối chóp đó là:


Xem thêm: Hỗn Hợp X Gồm Ba Và Al - HỗN HợP X GồM Ba Và Al

Cho tứ diện hầu như ABCD gồm cạnh bởi 8. Ở tư đỉnh tứ diện, tín đồ ta cắt đi các tứ diện đều cân nhau có cạnh bằng x, biết khối nhiều diện tạo ra thành sau khoản thời gian cắt hoàn toàn có thể tích bằng 34thể tích tứ diện ABCD. Quý giá của x là:


Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ gồm đáy là tam giác cân nặng tại C, A"C=a5,BC=a,ACB^=45°. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng:


Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ gồm độ dài toàn bộ các cạnh bằng a cùng hình chiếu vuông góc của đỉnh C trên (ABB’A’) là vai trung phong của hình bình hành ABB’A’. Thể tích của khối lăng trụ là:


Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, ACB^=60°, cạnh BC = a, đường chéo A’B tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 30°. Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là:


Cho tứ diện ABCD gồm G là điểm thỏa mãn GA→+GB→+GC→+GD→=0→. Mặt phẳng thay đổi chứ BG và giảm AC, AD theo thứ tự tại M và N. Giá bán trị bé dại nhất của tỉ số VABMNVABCDlà:


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *