Capable đi với giới từ gì gì trong giờ Anh? Kèm bài tập với đáp án. “Capable” đi với giới từ bỏ gì trong giờ đồng hồ Anh chắc chắn là là câu hỏi chung của tương đối nhiều người. Để hiểu hơn về ý nghĩa, ngữ pháp tương tự như cách áp dụng “Capable” trong giờ Anh như vậy nào, hãy thuộc twitawardsrd.com tra cứu hiểu cụ thể ngay trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Capable đi với giới từ nào

Bạn đã xem: Capable đi cùng với giới từ bỏ gìBạn sẽ xem: Capable là gì


*

Capable đi cùng với giới từ gì trong giờ đồng hồ Anh Kèm bài tập cùng đáp ánShe’s a very capable woman/worker/judge. Cô ấy là một người thiếu phụ / công nhân / quan toà rất gồm năng lực.
*

Giải nghĩa

Trong tiếng Anh, “capable” nhập vai trò là tính từ, khi ta muốn ám chỉ ai kia có năng lượng hoặc khả năng quan trọng cho mẫu gì, quá trình gì.

Tính từ

Có tài, có năng lượng giỏia very capable doctormột bác sĩ rất giỏiCó thể, có khả năng, dám, cả ganshow your teacher what you are capable ofhãy chứng minh cho thầy giáo biết anh có công dụng đến mức nàothe situation is capable of improvementtình hình tất cả khả năng nâng cấp được

Ex: He is perfectly capable of running his business.

Xem thêm: Cách Thoát Chế Độ Download Mode Samsung, Thoát Chế Độ Download Mode Samsung

Tính từ bỏ này cũng vào vai thuộc ngữ, đứng trước danh từ để xẻ nghĩa mang đến danh từ bỏ đó.

Ex: She is certainly a very capable woman. 


*

2. Capable + gì Trong tiếng Anh?

“capable” được thực hiện rất thịnh hành trong khi nói và viết. Vậy sau capable cùng gì?

capable + of

capable of something ) ( capable of doing something ) có năng lượng hoặc khả năng cần thiết cho cái gì

capable + Noun

capable là tính từ. Sau nó có thể là danh tự để bổ nghĩa đến danh từ ấy.

being dealt with by the person mentioned: được cách xử lý bởi bạn được đề cập:Tôi sẽ đi xa vào tuần tới, vày vậy tôi đang để hầu hết thứ cho chính mình xử lý.

4. Một vài từ đồng nghĩa với capable

able , accomplished , adapted , adept , adequate , apt , au fait , clever , competent , dynamite , efficient , experienced , fireball , fitted , gifted , good , green thumb , has what it takes , having know-how , having the goods , having the right stuff , intelligent , knowing the ropes , knowing the score , like a one-man band , like a pistol , masterly , old hand * , old-timer * , on the ball * , proficient , proper , qualified , skillful , suited , talented , there , up * , up to lớn it , up lớn snuff , up to speed , veteran , skilled , can , consummate , effective , expert , fit , licensed , potential , responsible , sciential , susceptible , up to , virtuosic


*

5. Một vài từ trái nghĩa cùng với capable

impotent , incapable , incompetent , inept , unable , unskilled , unskillful

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *