Các khóa huấn luyện và đào tạo qua video:Lập trình C Java C# SQL hệ thống PHP HTML5-CSS3-JavaScript

Khóa học tập tham khảo:

1. Lập trình C/C++ cho chúng ta từ 12-17 tuổi2. Lập trình C/C++ cho các bạn từ 18 tuổiCác hàm toán học tập (Math) bên trong các thư viện ,  và thư viện . Dưới trên đây sẽ trình diễn các hàm toán học thường dùng đến:

1. Sqrt():

Hàm sqrt() dùng để đưa căn bậc 2 của một số. Giá trị trả về của hàm tất cả kiểu double.

Bạn đang xem: Hàm sqrt() trong c

Cú pháp:


Ví dụ:

sqrt(9); //sẽ trả về 3.000000

2. Pow():

Hàm pow() dùng để làm tính luỹ thừa. Cực hiếm trả về của hàm có kiểu double.

Cú pháp:


, vào đó, n là cơ số, m là luỹ thừa.

Ví dụ:

pow(2,3); //tương ứng cùng với 23 = 8

3. Abs():

Hàm abs() dùng để mang giá trị tuyệt vời của một trong những nguyên (kiểu int) hoặc một số phức (complex). Nếu đối số của hàm là một vài nguyên int thì hàm đã trả về một vài nguyên bên trong đoạn <0,32767> (lưu ý là abs(-32768) = -32768 vì chưng trục số của sản phẩm tính là trục số vòng), còn trường hợp đối số của hàm có kiểu phức thì cực hiếm trả về của hàm có kiểu double, trường thích hợp này xảy ra khi chúng ta khai báo tủ sách và hay sử dụng trong C++.

Cú pháp:


Ví dụ:

abs(-43); //sẽ trả về 43

4. Fabs() cùng fabsl():

Hàm fabs() với hàm fabsl() đều dùng để mang giá trị tuyệt vời của một vài dấu chấm hễ (số thực), tuy nhiên fabs() đang trả về giá trị có kiểu double (đối số bao gồm kiểu lớn số 1 là double), còn fabsl() đang trả về giá chỉ trị có kiểu long double (đối số tất cả kiểu lớn số 1 là long double).

Xem thêm: Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Làm Việc Của Ngân Hàng Vpbank Mới Nhất Năm 2020

Cú pháp:


Ví dụ:

fabs(-43); //sẽ trả về 43.000000fabsl(-43.5); //sẽ trả về 43.500000

5. Labs():

Hàm labs() dùng để tính trị tuyệt vời của một trong những long int (long), quý hiếm trả về là một số long int.

Cú pháp:


Ví dụ:

labs(-32768); //sẽ trả về 32768

6. Ceil():

Hàm ceil() dùng để lấy cận bên trên của một trong những nếu số đó bao gồm phần thập phân (phần thập phân !=0), có nghĩa là lấy số nguyên nhỏ nhất nhưng to hơn số hiện tại. Giá trị trả về của hàm bao gồm kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

ceil(43.000001); //sẽ trả về 44.000000ceil(43); //sẽ trả về 43.000000

7. Floor():

Hàm floor() dùng để lấy cận dưới của một số nếu số đó gồm phần thập phân (phần thập phân !=0), có nghĩa là lấy số nguyên lớn số 1 nhưng bé dại hơn số hiện tại. Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

floor(43.999999); //sẽ trả về 43.000000floor(43); //sẽ trả về 43.000000

8. Atoi():

Hàm atoi() dùng để chuyển (convert) một chuỗi thành một số trong những nguyên. Giá trị trả về của hàm có kiểu int.

Cú pháp:


Ví dụ:

atoi("1234"); //sẽ đưa chuỗi "1234" thành số 1234atoi("1.234"); //sẽ chuyển chuỗi "1.234" thành số 1

9. Atof():

Hàm atof() dùng để làm chuyển một chuỗi thành một số double. Giá trị trả về của hàm có kiểu double.

Cú pháp:


Ví dụ:

atof("1.234"); //sẽ đưa chuỗi "1.234" thành số 1.234000atof("1.2.3.4"); //sẽ gửi chuỗi "1.2.3.4" thành số 1.200000

Tham khảo:

Hàm cách xử lý chuỗi (String)Tìm tìm nhị phânEzoicreport this adCác khóa học qua video:Lập trình C Java C# SQL vps PHP HTML5-CSS3-JavaScript« Prev: lập trình C: TEST định hướng Lập trình C
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *