Để có thể dứt mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng Đại học năm 2022, thí sinh cần biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển được cách thức chung của cục GD&ĐT.

*

Mã tổng hợp môn giúp các thí sinh lựa chọn ngành nghề đơn giản và dễ dàng hơn

Mã tổng hợp môn có ý nghĩa như rứa nào ?

Mã tổng hợp môn là đều ký hiệu nhận ra khối thi bao hàm chữ và số. Phần chữ để nhận ra khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để nhận ra tổ phù hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổ hợp được chính sách theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục và Đào tạo ra giúp các em học tập sinh tiện lợi lựa chọn đúng đắn khối thi hơn.

*
Mã tổng hợp xét tuyển những môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổ hợp môn xét tuyển vào đại học năm 2022

Trong phiếu đăng ký thi THPT tổ quốc không thể thiếu mã tổ hợp môn xét tuyển, chính vì vậy những thí sinh rất cần được ghi ghi nhớ được mã này bao gồm các tổ hợp xét tuyển mà những thầy cô support đăng cam kết xét tuyển Cao đẳng Dược dùng Gòn đang tổng thích hợp như sau:

Bảng Mã tổ hợp khối A xét tuyển chọn vào cao đẳng đại học chính quy

Bảng Mã tổ hợp môn học khối A gồm 01 môn toán học cùng 2 môn khác

A00: Toán, đồ lí, Hóa họcA01: Toán, đồ gia dụng lí, tiếng AnhA02: Toán, thứ lí, Sinh họcA03: Toán, đồ dùng lí, định kỳ sửA04: Toán, đồ dùng lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, kế hoạch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, lịch sử, Địa líA08: Toán, kế hoạch sử, giáo dục và đào tạo công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục công dânA10: Toán, Lý, giáo dục đào tạo công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục và đào tạo công dânA12: Toán, khoa học tự nhiên, KH xã hộiA14: Toán, công nghệ tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH trường đoản cú nhiên, giáo dục và đào tạo công dânA16: Toán, công nghệ tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, trang bị lý, công nghệ xã hộiA18: Toán, Hóa học, kỹ thuật xã hội

Bảng Mã tổ hợp các môn khối B

Bảng Mã tổ hợp môn học xét tuyển chọn cao đẳng, đh khối B bao gồm 01 môn toán học, 01 môn sinh học với 1 môn học khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, định kỳ sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục và đào tạo công dânB05: Toán, Sinh học, kỹ thuật xã hộiB08: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh

Bảng Mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối C

Mã tổng hợp môn khối C hay còn gọi là khối Văn bao gồm 01 môn Ngữ Văn cùng 2 môn học khác

C00: Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, đồ gia dụng líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, lịch sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, vật lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, thiết bị lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, đồ lí, lịch sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, đồ vật lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, định kỳ sửC12: Ngữ văn, Sinh học, định kỳ sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục đào tạo công dânC15: Ngữ văn, Toán, khoa học xã hộiC16: Ngữ văn, đồ vật lí, giáo dục và đào tạo công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục đào tạo công dânC19 Ngữ văn, định kỳ sử, giáo dục và đào tạo công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục đào tạo công dân

Danh sách mã tổ hợp các môn xét tuyển khối D

Khối D bao gồm 1 môn ngoại ngữ với 2 môn học tập khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ AnhD02: Ngữ văn, Toán, giờ NgaD03: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ PhápD04: Ngữ văn, Toán, giờ TrungD05: Ngữ văn, Toán, giờ ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ NhậtD07: Toán, Hóa học, giờ AnhD08: Toán, Sinh học, giờ AnhD09: Toán, kế hoạch sử, giờ AnhD10: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ AnhD11: Ngữ văn, đồ dùng lí, giờ AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, giờ đồng hồ AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, giờ AnhD14: Ngữ văn, lịch sử, tiếng AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, tiếng AnhD16: Toán, Địa lí, tiếng ĐứcD17: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ NgaD18: Toán, Địa lí, tiếng NhậtD19: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ PhápD20: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ TrungD21: Toán, Hóa học, giờ ĐứcD22: Toán, Hóa học, giờ NgaD23: Toán, Hóa học, giờ NhậtD24: Toán, Hóa học, tiếng PhápD25: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ TrungD26: Toán, thứ lí, giờ đồng hồ ĐứcD27: Toán, đồ gia dụng lí, tiếng NgaD28: Toán, đồ lí, giờ đồng hồ NhậtD29: Toán, đồ dùng lí, tiếng PhápD30: Toán, vật dụng lí, giờ đồng hồ TrungD31: Toán, Sinh học, giờ ĐứcD32: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ NgaD33: Toán, Sinh học, tiếng NhậtD34: Toán, Sinh học, tiếng PhápD35: Toán, Sinh học, giờ TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, giờ ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, giờ NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, tiếng PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, tiếng TrungD52: Ngữ văn, đồ lí, giờ đồng hồ NgaD54: Ngữ văn, đồ dùng lí, tiếng PhápD55: Ngữ văn, đồ vật lí, tiếng TrungD61: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ ĐứcD62: Ngữ văn, lịch sử, giờ NgaD63: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng NhậtD64: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ PhápD65: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ TrungD66: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng AnhD68: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, tiếng NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ PhápD72: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ AnhD73: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng ĐứcD74: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ NgaD75 Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, giờ NhậtD76: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD77: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD78: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ AnhD79: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ ĐứcD80: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ NgaD81: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, tiếng NhậtD82: Ngữ văn, công nghệ xã hội, tiếng PhápD83: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ TrungD84: Toán, giáo dục đào tạo công dân, tiếng AnhD85: Toán, giáo dục công dân, tiếng ĐứcD86: Toán, giáo dục công dân, giờ NgaD87: Toán, giáo dục công dân, giờ PhápD88: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ NhậtD90: Toán, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ AnhD91: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ PhápD92: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ ĐứcD93: Toán, công nghệ tự nhiên, tiếng NgaD94: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD95: Toán, khoa học tự nhiên, tiếng TrungD96: Toán, khoa học xã hội, AnhD97: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ PhápD98: Toán, công nghệ xã hội, tiếng ĐứcD99: Toán, công nghệ xã hội, giờ Nga

Tổng thích hợp 66 mã tổ hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đó là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Các khối này được điện thoại tư vấn là khối năng khiếu bao hàm từ 1 đến 2 môn năng khiếu trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật 1, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ tô điểm màuH03: Toán, công nghệ tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, định kỳ sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối KK01: Toán, giờ đồng hồ Anh, Tin họcDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, định kỳ sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2M03: Văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2M04: Toán, Đọc nói diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK mầm non 1( đề cập chuyện, đọc, diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)M10: Toán, giờ đồng hồ Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu sở trường báo chí, giờ AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, tiếng AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, trang bị lýM17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, lịch sửM18: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, tiếng AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, vật lýM21: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, kế hoạch sửM22: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, giờ AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, thiết bị lýM25: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, định kỳ sửDanh sách mã tổ hợp môn khối xét tuyển chọn N (ngữ văn với 2 môn năng khiếu âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, màn trình diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, ký kết xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu sở trường thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, tạo kịch phiên bản sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, cải tiến và phát triển chủ đề với phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối RR00: Ngữ văn, kế hoạch sử, năng khiếu sở trường báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, tiếng Anh, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu sở trường Kiến thức văn hóa truyền thống –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ Anh, Năng khiếu kỹ năng và kiến thức truyền thôngDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu SKĐA 1, năng khiếu SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu sở trường 2Danh sách mã tổng hợp môn khối T - Khối năng khiếu sở trường thể dục thể dục thể thao ( 2 môn tự nhiên và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, năng khiếu thể dục thể thaoDanh sách những mã tổ hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu vẽ cùng 2 môn khác)V00: Toán, đồ gia dụng lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, tiếng AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, giờ Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, giờ Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, giờ đồng hồ Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là danh sách tổng thích hợp mã tổ hợp môn xét tuyển cần thiết trong kỳ thi THPT đất nước năm 2022 cơ mà thí sinh cần phải ghi nhớ, hãy ghi đúng mực mã tổng hợp xét tuyển nhưng thí sinh đăng ký lựa chọn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *