hướng dấn phương pháp đọc số máy tự giờ Anh từ là một đến 100, cách biến hóa số đếm lịch sự số đồ vật tự cùng cách thực hiện số vật dụng tự.

Số vật dụng tự giờ Anh từ 1 đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như thế nào. Dưới đó là cách viết số thiết bị tự trong giờ đồng hồ Anh. ở bên cạnh đó, twitawardsrd.com đã hướng dẫn các bạn cách chuyển thể số đếm sang trọng số sản phẩm tự và giải pháp dùng số thiết bị tự hợp lý và phải chăng nhất.

Bạn đang xem: Các số từ 1 đến 100 bằng tiếng anh

*

Số thiết bị tự trong tiếng Anh và bí quyết sử dụng

1. Số thiết bị tự giờ đồng hồ Anh từ 1 đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem video cách phát âm số sản phẩm tự trong tiếng Anh

2. Sử dụng số thứ tự khi nào?

- Số lắp thêm tự dùng để nói về địa điểm của một trang bị nào đó hoặc xác định vị trí của đồ gia dụng đó trong một dãy.

- danh hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường lúc viết viết tên với số thiết bị tự bằng số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số sản phẩm tự.

Xem thêm: Xem Phim Kim Sa Rang Mới Nhất Hay, Kim Sa Rang

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Biện pháp chuyển số đếm sang trọng số thứ tự

3.1. Thêm th ẩn dưới số đếm. Số tận cùng bằng Y, đề xuất đổi Y thành I rồi bắt đầu thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Khi số kết hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th sinh sống số cuối cùng, trường hợp số sau cuối nằm trong list ngoài lệ trên thì sử dụng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Khi hy vọng viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng mà đằng ở đầu cuối thêm TH hoặc ST cùng với số thiết bị tự 1, ND cùng với số đồ vật tự 2, RD với số thứ tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred và first = 101st

*

Cách dịch số đếm quý phái số máy tự

4. Bài bác tập về số vật dụng tự trong tiếng Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với cam kết hiệu viết tắt của số vật dụng tự st, nd, rd và th.

This year, Ruby & Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. Lớn join the marathon, Ruby and Mary started training on the 11..... Of January. Khổng lồ get khổng lồ London in time, they left on the 20.....of June. Ruby và Mary were very happy to lớn run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car và 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun & a great time in London. Ruby & Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn rất có thể luyện phân phát âm thông qua số thứ tự trong tiếng Anh mà cửa hàng chúng tôi giới thiệu sinh hoạt trên. Kết phù hợp với phần mềm phát âm giờ đồng hồ Anh văn minh của twitawardsrd.com nhằm luyện tập mỗi ngày tại công ty nhé các bạn.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *