Ngày xưa, có một ông già nhà quê tất cả một cô bé đẹp. Trong nhà phải thuê một đầy tớ trai, ông ta muốn lợi dụng nó thao tác làm việc khỏi trả tiền, new bảo nó rằng: “Mày cần cù làm dùng với tao rồi tao gả phụ nữ cho”. Tín đồ ở mừng lắm, ra sức làm lụng tới khuya ko nề hà mệt mỏi nhọc. Nó giúp việc được bố năm, bên ông ta hằng ngày một nhiều có.

Bạn đang xem: Bìa truyện cây tre trăm đốt

Ông nhà giàu không thể nghĩ đến lời hứa cũ nữa, đem đàn bà gả cho bé một đơn vị phú hộ khác ở vào làng.

Sáng hôm chuẩn bị đưa dâu, ông chủ call đứa nghỉ ngơi lên lừa nó một đợt nữa, bảo rằng: “Bây giờ mi lên rừng tìm tạo ra một cây tre bao gồm trăm đốt mang đến đây làm cho đũa ăn cưới, thì tao cho mày lấy đàn bà tao ngay”.

Đứa làm việc tưởng thật, vác dao đi rừng. Nó kiếm mọi nơi, không còn rừng này qua rừng nọ, không kiếm đâu thấy gồm cây tre đủ trăm đốt. Bi tráng khổ quá, nó ngồi một nơi ôm mặt khóc. Bỗng thấy bao gồm một ông lão râu tóc bạc đãi phơ, tay nạm gậy trúc hiện ra bảo nó: “Tại sao bé khóc, hãy nói ta nghe, ta để giúp đỡ cho”. Nó bèn rước đầu đuôi mẩu chuyện ông phú hộ hứa gả đàn bà cho nhưng kể lại. Ông lão nghe xong, bắt đầu bảo rằng: “Con đi chặt đếm đầy đủ trăm mẫu đốt tre rồi đem lại đây ta bảo”.

Xem thêm: Xem Phim Doremon Tập 1 Thuyết Minh Tiếng Việt, Xem Phim Hoạt Hình Doraemon Tập 1

Nó làm theo y lời dặn, ông dạy dỗ nó đọc: “Khắc nhập, xung khắc nhập” (vào ngay, vào ngay) đủ bố lần, thì một trăm khúc tre tự nhiên và thoải mái dính lại với nhau thành một cây trẻ đủ một trăm đốt. Nó mừng quá, định vác về, tuy vậy cây tre lâu năm quá, vướng ko đi được. Ông lão bảo nó đọc: “Khắc xuất, tương khắc xuất” (ra ngay, ra ngay) đúng tía lần thì cây tre trăm đốt lại rời ra khỏi ngay từng khúc.

Nó bèn bó cả lại nhưng mà gánh về nhà. Đến địa điểm thấy nhị họ đang ăn uống vui vẻ, đang tới lúc rước dâu, nó new hay là ông công ty đã lừa nó sẽ mang gả nhỏ gái cho người ta rồi. Nó không nói gì, đợi lúc nhà trai đốt pháo cưới, bèn lấy một trăm khúc tre xếp dài dưới đất, rồi lẩm bẩm đọc: “Khắc nhập, xung khắc nhập” đến liền lại thành một cây tre trăm đốt, đoạn hotline ông chủ cho bảo là vẫn tìm ra được, với đòi gả con gái cho nó. Ông chủ lấy có tác dụng lạ núm cây tre lên xem, nó đọc luôn: “Khắc nhập, tương khắc nhập”, thì ông ta bị dính liền ngay vào cây tre, không làm sao gỡ ra được. Ông sui gia thấy vậy chạy đến, định gỡ cho, nó lại đọc luôn: “Khắc nhập, khắc nhập”, thì cả ông cũng trở nên dính theo luôn, không kéo ra được nữa.

Hai chúng ta thấy thế không hề ai dám lại sát nó nữa. Còn nhì ông kia không hề biết làm cầm nào đành van lạy xin nó thả ra cho. Ông công ty hứa gả con gái cho nó, ông dâu gia xin về đơn vị ngay, nó để cho tất cả hai thề một hồi rồi nó mới đọc: “Khắc xuất, khắc xuất” thì nhì ông rời ngay cây tre, với cây tre cũng mất đi khỏi trăm khúc.

Mọi bạn đều lấy làm khiếp phục đứa ở, ông nhà vội gả đàn bà cho nó, và từ đó không thể dám khinh hay nó nữa.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *