Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Mục lục bài bác tập Ngữ pháp tiếng AnhBài tập Giới tự (Preposition)Một số bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khácTài liệu giờ đồng hồ Anh tham khảo
Bài tập giới từ at, on, in (Chỉ thời gian)
Trang trước
Trang sau

Bài tập giới tự at, on, in (Chỉ thời gian)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài xích Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập nhằm thực hành luôn luôn phần Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh vừa học. Bài xích tập ngữ pháp giờ Anh này giúp đỡ bạn ôn tập cùng hiểu sâu hơn những phần định hướng đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Bạn đang xem: Bài tập về giới từ chỉ thời gian

Trước khi có tác dụng Bài tập giới từ at, on, in (Chỉ thời gian) trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn cũng có thể tham khảo tại chương: Giới tự at, on, in (Chỉ thời gian) trong tiếng Anh.

Với các từ bắt đầu mình sẽ không còn dịch sẵn mà bạn nên tự tò mò vì điều đó để giúp đỡ bạn nhớ lâu hơn. Sau khi chúng ta đã làm xong xuôi bài tập, để đối chiếu xem mình làm cho đúng được bao nhiêu, mời bạn bấm vào vào phần Hiển thị đáp án ở mặt dưới.

Dưới đó là phần Bài tập giới tự at, on, in (Chỉ thời gian):

Bài 1: Complete the sentences. Use at, on or in + the following:

the evening about đôi mươi minutes 1492 the same time

the moment 21 July 1969 the 1920s night

Saturdays the Middle Ages 11 seconds

1. Columbus made his first voyage from Europe to lớn America in 1492.

2. If the sky is clear, you can see the stars ......

3. After working hard during the day, I like to relax ......

4. Neil Armstrong was the first man khổng lồ walk on the moon ......

5. It"s difficult lớn listen if everyone is speaking ......

6. Jazz became popular in the United States ......

7. I"m just going out lớn the shop. I"ll be back ......

8. (on the phone) "Can I speak to lớn Dan?" "I"m afraid he"s not here ......"

9. Many of Europe"s great cathedrals were built ......

10. Ben is a very fast runner. He can run 100 metres ......

11. Liz works from Monday to lớn Friday. Sometimes she also works ......

Hiển thị đáp án

2. At night

3. In the evening

4. On 21 July 1969

5. At the same time

6. In the 1920s

7. In about đôi mươi minutes

8. At the moment

9. In the Middle Ages

10. In 11 seconds

11. On Saturdays


Bài 2: Put in at, on or in.

1. Mozart was born in Salzburg in 1756.

2. I haven"t seen Kate for a few days. I last saw her .... Tuesday.

3. The price of electricity is going up .... October.

4. .... Weekends, we often go for long walks in the country.

5. I"ve been invited khổng lồ a wedding .... 14 February.

6. Jonathan is 63. He"ll be retiring from his job .... Two years time.

7. I"m busy just now, but I"ll be with you .... A moment.

8. Jenny"s brother is an engineer, but she doesn"t have a job .... The moment.

9. There are usually a lot of parties .... New Year"s Eve.

10. I don"t live driving .... Night.

11. My oto is being repaired at the garage. It will be ready .... Two hours.

12. The telephone & the doorbell rang .... The same time.

13. Mary and David always go out for dinner .... Their wedding anniversary.

14. It was a short book và easy lớn read. I read it .... A day.

15. .... Saturdaty night I went lớn bed .... Midnight.

Xem thêm: Tải Video Youtube Trên Iphone Đơn Giản Hiệu Quả, Tải Video Lên

16. We travelled overnight khổng lồ Paris và arrived .... 5 o"clock .... The morning.

17. The course begins .... 7 January & ends sometime .... April.

18. I might not be at home .... Tuesday morning , but I"ll be there .... The afternoon.

Hiển thị đáp án

2. I last saw her on Tuesday

3. In

4. At

5. On

6. In

7. In

8. At

9. On

10. At

11. In

12. At

13. On

14. In

15. On Saturday night .... At midnight

16. At 5 o"clock .... In the morning

17. On 7 January .... In April

18. At home on Tuesday morning .... In the afternoon


Bài 3: Which is correct a, b or both of them?

1. A, I"ll see you on Friday.both
b, I "ll see you Friday.
2. A, I"ll see you on next Friday.b
b, I"ll see you next Friday.
3. A, Paul got married in April. .....
b, Paul got married April.
4. A, They never go out on Sunday evenings......
b, They never go out Sunday evenings.
5. A, We ofte have a short holiday on Christmas......
b, We often have a short holiday at Christmas.
6. A, What are you doing the weekend?.....
b, What are you doing the weekend?
7. A, Will you be here on Tuesday? .....
b, Will you be here Tuesday?
8. A, We were ill at the same time......
b, We were ill in the same time.
9. A, Sue got married at 18 May 1996......
b, Sue got married on 18 May 1996
10. A, He left school last June......
b, He left school in last June.
Hiển thị đáp án

Đã có app twitawardsrd.com trên điện thoại, giải bài xích tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài xích giảng....miễn phí. Mua ngay áp dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Bài tập ngữ pháp giờ Anh của bọn chúng tôi một trong những phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage facebook của team https://www.facebook.com/twitawardsrd.comteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.twitawardsrd.com để liên tục theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... Tiên tiến nhất của bọn chúng tôi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *