... Minh (go) _to school every morning 47 My mother (go) shopping on Sundays II Chia động từ: She (be) …………… very nice ……………… he (be) tall? 3…………….……you (be)a teacher? 4.Mai (never ... About km 100 He always (drive) his oto to work But now, he (ride) his motorbike khổng lồ work I/ Chia động từ ngoặc hiện tại đơn: He (have) a dog & a cat We (have) some pencils My house ... Does your school (have) two floors? 10 vị you (have) breakfast at 6.20? II/ Chia động từ ngoặc hiện tại đơn: Hoa (live) on Tran Phu Street Hoa (get) up at 5:30 Hoa (brush)...

Bạn đang xem: Bài tập chia thì tổng hợp


*

*

*

... Find D am finding My friend _ the answer lớn the question A is know B know C knowing D knows Bài số "When is Mr nam giới planning lớn retire?" "Soon, I think He _ here for a long time He "ll...

Xem thêm: Game Songoku 2 Người, Chơi Game Songoku Đại Chiến Đánh Nhau 2 Người


*

*

... Dịch NaOH 4% thu ancol B 17,8 gam lếu láo hợp muối xác minh CTCT B A bài bác tập tổng hợp -phần ôn luyện(Buổi3) Câu1: Một lếu láo hợp tất cả anđehit A,B Oxi hoá 7,2 gam láo lếu hợp dung dịch AgNO3/NH3 dư axit tương ... Chức Bài tập tổng hợp -phần ôn luyện(Buổi4) Câu1:140 gam lếu hợp X bao gồm C2H5OH C6H6 đem 1/10 lếu láo hợp cho chức năng với na dư thu 1,12 lít khí đktc.Tính % trọng lượng ancol ? 32,85% Câu2:Một lếu hợp ... Bài tập tổng hợp buổi 02 Câu1: a Đốt cháy a gam anđehit no A mạch hở (chỉ chứa nhiều loại nhóm chức ) nên 13,44 lít O2 tạo nên 26,4 gam CO2, 7,2 gam nước kiếm tìm A b mang đến 11,6 gam hỗn hợp X tất cả A...

ĐỀ TÀI : NHỮNG LỖI HỌC SINH LỚP 10 TRƯỜNG trung học phổ thông HÀ NỘI-AMSTERDAM THƯỜNG GẶP lúc LÀM BÀI TẬP THỜI THÌ ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH VÀ CÁCH KHẮC PHỤC ppsx


... Phần phiếu điều tra: Bài tập 1: 24 câu chia động từ ngoặc Bài tập 2: Chia động từ nhì đoạn văn (20 động từ) nhằm mục đích phát lỗi cội số dạng động từ Bài tập 3: phạt lỗi sử dụng động từ trăng tròn dòng đối chiếu ... Bí quyết dùng (thì gốc, di chuyển thì, chuỗi thời thì) a Lỗi dạng động từ: trọng quy tắc thực hiện dạng động từ trợ động từ b Lỗi gốc: xét đến dùng để làm chia động từ, từ có tác dụng sở chia động từ toàn ngữ ... Sự hòa hợp chủ ngữ- động từ: nhầm lẫn sử dụng chủ ngữ với động từ số số những chủ ngữ cùng với động từ số số nhiều Động từ hoạt động động từ trạng thái: lỗi không phân biệt phương pháp dùng số động từ be, depend,...
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *