Video học tập tiếng Anh online cho những người đi làm, bắt đầu bắt đầu, tín đồ mất gốc hay ngẫu nhiên ai mong luyện giờ Anh giao tiếp hàng ngày nhanh và hiệu quả nhất. Bài học kinh nghiệm giúp tự học tập tiếng Anh thông dụng trực tuyến tận nơi với fan nước ngoài, luyện sự phản xạ tiếng Anh nhanh trong nhiều trường hợp khác. Hoặc với 100.000đbạn sẽ có tổng thể khóa học thỏa mức độ ngồi công ty tự học tập trên mạng

học thử miễn phí :

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội twitawardsrd.com


*

*

*

*

*

Video học tiếng Anh online cho người đi làm, mới bắt đầu, tín đồ mất gốc hay ngẫu nhiên ai muốn luyện tiếng Anh tiếp xúc hàng ngày nhanh và kết quả nhất. Bài học giúp tự học tập tiếng Anh thường dùng trực tuyến tận nhà với fan nước ngoài, luyện bức xạ tiếng Anh cấp tốc trong nhiều tình huống khác. Hoặc với 100.000đbạn vẫn có toàn bộ khóa học tập thỏa sức ngồi công ty tự học tập trên mạng

học thử miễn chi phí : Lesson 1: Nice to meet you!

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng twitawardsrd.com


Bài học tập tiếng Anh giao tiếp trực tuyến đường dành cho những người có trình độ chuyên môn sơ trung cấp.

Bạn đang xem: 5 website tự học tiếng anh giao tiếp miễn phí

Chương trình Elementary gồm có 15 bài.

học thử miễn chi phí : Lesson 1: Greetings

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội twitawardsrd.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp dành cho những người có trình độ chuyên môn tiền trung cấp.

Chương trình Pre-intermediate có 15 bài.

học tập thử miễn phí : Lesson 1: Clothing and fashion

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng twitawardsrd.com


Khóa học tiếng anh trình độ intermediate- Upper Intermediate

học tập thử miễn tổn phí : Lesson 1: Tourism

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội twitawardsrd.com


Những bài học tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cao dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm bao gồm 15 bài.

học thử miễn tổn phí : Unit 1: My new school Unit 2: My home

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng twitawardsrd.com


Những bài học tiếng Anh tiếp xúc trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn giá tiền : Unit1: My hobbies Unit 2: Health

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội twitawardsrd.com


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

học tập thử miễn tầm giá : Unit 1: Leisure activities Unit 2: Life in the countryside

Để được học miễn phí nhiều hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng twitawardsrd.com


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cao dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học tập thử miễn tổn phí : Unit 1: Local environment Unit 2: city life

Để được học tập miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội twitawardsrd.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ chuyên môn trung cấp.

Xem thêm: Những Bộ Phim Của So Ji Sub Đóng Hay Nhất Từ Trước Đến Nay, Top 7 Bộ Phim Mới Hay Nhất Của So Ji Sub Đóng

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

học thử miễn chi phí : Unit 1: Family life Unit 2: Your body and you

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội twitawardsrd.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến cải thiện dành cho trình độ trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học thử miễn giá tiền : Unit 1: The generation gap Unit 2: Relationships

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng twitawardsrd.com


Những bài học tiếng Anh giao tiếp trực tuyến nâng cấp dành cho trình độ chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm có 15 bài.

học thử miễn chi phí : Unit 1: Life stories Unit 2: Urbanisation

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng twitawardsrd.com


Những bài học kinh nghiệm tiếng Anh giao tiếp trực tuyến cải thiện dành cho chuyên môn trung cấp.

Chương trình Intermediate gồm gồm 15 bài.

học tập thử miễn tầm giá : PRACTICE 1

Để được học tập miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội twitawardsrd.com


Khóa học nhằm cung ứng cho học tập viên những kiến thức về tiếng Anh theo từng siêng ngành lao động vậy thể.

Khóa học bao gồm 120 bài học.

Học demo miễn phí: Bài 1: We’re planning a conference (Chuyên ngành Marketing)

Để được học miễn phí các hơn, hãy Đăng kí tham gia xã hội twitawardsrd.com.


Khóa học tiếng Anh giao tiếp theo từng tình huống tiếp xúc thực tiễn trong đời sống hàng ngày.

Khóa học bao hàm 37 bài bác học.

Học demo miễn phí: bài 1: Room booking (Tình huống: At the hotel)

Để được học miễn phí những hơn, hãy Đăng kí tham gia cộng đồng twitawardsrd.com.


LUYỆN NGHE - NÓI ĐỘC THOẠI LUYỆN NGHE - NÓI HỘI THOẠI Chọn bài xích mẫu |--|--|--Beginner |------|------|------How are you doing? |------|------|------Where are you from? |------|------|------Where vì chưng you parents live? |------|------|------What kind of hobbies vì you h |------|------|------Introducing a friend |------|------|------Do you have any children? |------|------|------Do you know the address? |------|------|------Telling the time |------|------|------Arranging the time |------|------|------At the post office |------|------|------At the train station |------|------|------Borrowing money |------|------|------Buying a plane ticket |------|------|------Confirming a plane |------|------|------Taking about the weather |------|------|------What kind of music bởi vì you lik |------|------|------Who is that woman? |------|------|------Making a khách sạn reservation |------|------|------Checking out of a khách sạn |------|------|------When are you going on vacatio |------|------|------Buying clothes |------|------|------Ending a conversation |------|------|------Exchanging money |------|------|------Ordering breakfast |------|------|------Ordering food |------|------|------Talking about family |------|------|------Talking abou dreams |------|------|------Where are you going on vacati |------|------|------What bởi you vì for a living? |--|--|--Elementary |------|------|------Do you know how to get downto |------|------|------At a restaurant |------|------|------At passport control |------|------|------Doctor’s visit |------|------|------At the grocery |------|------|------At the post-office |------|------|------At a shoes cửa hàng |------|------|------At the train station |------|------|------Booking a khách sạn room |------|------|------Check-in a khách sạn |------|------|------Describing people |------|------|------ Ending a conversation |------|------|------Buying a shirt |------|------|------Finding a convenience store |------|------|------Hair salon tóc |------|------|------Making a doctor’s appointment |------|------|------I have a cold. |------|------|------Inviting someone khổng lồ the buổi tiệc nhỏ |------|------|------Leave a message |------|------|------Making plans |------|------|------Open a ngân hàng account |------|------|------Ordering flowers |------|------|------Car renting |------|------|------Sending a package |------|------|------Taking a taxi |------|------|------Talking about the weather |------|------|------What kinds of things bởi vì you l |------|------|------What's your favorite kind of |------|------|------What's your favorite sport? |------|------|------At the library
Giọng: English UK Male English Popular English US Female English UK Female Tốc độ: Very slow Slow Regular Quick Very quick Độ cao: 0.5 0.8 1 1.2 1.4
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *